نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

اسكالپ وين همراه با چسب نگهدارنده
scalp wien with Preservative adhesive

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/17
مالک/مالکان: آقاي مهدي خزائي
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: مهدي خزائي

ويلچربرقي داراي بالابربيمار
Electric Wheelchair has Patient Lift

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/27
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: عليرضا نازي زاده