نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

ايمپلنت چشم تيتانيومي
TITANIUM ORBITAL IMPLANT

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/01
تاریخ ثبت: 1399/09/24

ناگت ماهي گيدر

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/20
مالک/مالکان: آقاي حميد قادري
تاریخ ثبت: 1399/09/24
مخترع/مخترعان: حميد قادري