نسخه آزمایشی

لیست اختراعات سينا ولي زاده

گاوآهن چيزل حفاظتي سوار با شاخه هاي فنردار از جنس نانو

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/10
تاریخ ثبت: 1398/01/17
مخترع/مخترعان: سينا ولي زاده