نسخه آزمایشی

لباس سوناي لاغري با قابليت جابجايي

شماره اظهارنامه: 139750140003006853

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20

شماره ثبت : 98245
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/18
طبقه بندی بین المللی: A41D 13/005 A41B 9/00


خلاصه اختراع :

لباس سوناي لاغري با قابليت جابجايي، لباسي مي باشد كه براي جلوگيري از بيماري هاي قلب و عروق، مجاري تنفسي، پوست، شكم، پهلو و باسن، عضلات و مفاصل طراحي شده است و از دو بخش اصلي تشكيل و شامل بخش لباس و بخش دستگاه سونا مي باشد. براي استفاده لباس را پوشيده، زيپ جلوي آنرا كه از فاق تا يقه مي باشد را مي كشيم. بند دور گردن و دم آستين ها را مي بنديم. آب را داخل مخازن دستگاه ريخته و دستگاه را ازطريق كابل برق به برق وصل مي كنيم. دستگاه را پس از نصب بر روي شاسي و قرار دادن بر روي بدن، از طريق لوله هاي انتقال بخار به لباس متصل مي كنيم. دستگاه را روشن مي نماييم و دما را تنظيم مي كنيم. بخار هواي توليدي به وسيله دستگاه ازطريق لوله هاي انتقال وارد لباس شده و با حركت در بدن موجب چربي سوزي مي شود. بخار هوا پس از سرد شدن از قسمت مچ هاي پا خارج مي شود. براي قرار گيري دستگاه در محل خود از شاسي استفاده شده است كه با حلقه ها بر روي شانه سوار و با كمربند به دور كمر محكم مي شود.