نسخه آزمایشی

كالوس جنين زاي گياه دارويي كرفس كوهي (Kelussia odoratissima Mozaff)

شماره اظهارنامه: 139250140003001270

تاریخ اظهارنامه: 1392/02/19
مخترع/مخترعان: مجيد اسدي ساماني

شماره ثبت : 80330
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1392/05/30
طبقه بندی بین المللی:


خلاصه اختراع :

در اين اختراع كالوس جنين زاي گياه دارويي كرفس كوهي با نام علمي Kelussia odoratissima Mozaff، به عنوان يك گياه دارويي بومي ايران كه در معرض انقراض مي باشد، از طريق تكنيك هاي كشت بافت گياهي توليد شد تا بتواند براي توليد انبوه گياهچه كامل گياه در جهت جلوگيري از انقراض ، تجاري سازي و استخراج مواد موثره مورد استفاده قرار گرفته و در صنايع دارويي، غذايي و آرايشي به كار رود. با استفاده از كشت بافت گياهي مي توان در مدت زمان خيلي كوتاه تعداد بسيار زيادي از يك گياه را تكثير كرد. اين روش يكي از موثرترين روش هاي توليد تجاري بسياري از گونه هاي گياهي به شمار مي ايد و ازدياد سريع كلون ها ، تكثير، باززايي و كشت دوباره از مزاياي آن است كه منجر به توليد گياهاني عاري از ويروس و عوامل بيماري زا مي شود و نياز به استفاده از مساحت زيادي از زمين هاي كشاورزي، كودهاي شيميايي و مصرف آب زياد براي توليد محصول گياهي را برطرف مي نمايد و عامل محدود كننده فصل كشت نيز در آن مطرح نمي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.