نسخه آزمایشی
تعداد موارد یافت شده : 7844

بلوک گیاهی عایق در برابر حرارت از الیاف خرما

تاریخ اظهارنامه: 1400/01/17
تاریخ ثبت: 1400/04/28
مخترع/مخترعان: فیروزه حاجی حسینی

تولید میکرو لوله های شیشه ای ویژه دستگاه کروماتوگرافی گازی

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/27
مالک/مالکان: آقای علی افروز
تاریخ ثبت: 1400/04/25
مخترع/مخترعان: علی افروز

آستر کامپوزیت لاستیک-آلومینا جهت آسیاب تر (بالمیل)

تاریخ اظهارنامه: 1393/07/09
تاریخ ثبت: 1400/04/15
مخترع/مخترعان: نیما محمودپورقمصر

دستگاه حمل تاير معدني

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/16
تاریخ ثبت: 1400/04/13
مخترع/مخترعان: محمد رضا اسدي نژاد

طراحي كمپرسور با پيستون دوراني

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/19
مالک/مالکان: آقاي امير طاهر
تاریخ ثبت: 1400/04/13
مخترع/مخترعان: امير طاهر