نسخه آزمایشی

تعداد موارد یافت شده : 2657

گاوآهن چيزل حفاظتي سوار با شاخه هاي فنردار از جنس نانو

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/10
تاریخ ثبت: 1398/01/17
مخترع/مخترعان: سينا ولي زاده

اسپري گياهي درمان جوش، آفت دهان، تبخال و ترميم زخم

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/02
مالک/مالکان: آقاي حسين رحيمي
تاریخ ثبت: 1398/02/18
مخترع/مخترعان: حسين رحيمي

فرآيند مقاوم سازي خاك هاي فرو ريزشي به روش تزريق نانو رس

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/10
تاریخ ثبت: 1398/04/03
مخترع/مخترعان: مصطفي زمانيان

اسپري دهاني ضد پلاك دنداني
Anti dental plaque oral spray

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/06
تاریخ ثبت: 1398/07/02

گلس گوشي موبايل وتبلت آينه اي با استفاده ازروش پوشش نانو رفلكس

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/22
مالک/مالکان: آقاي عليرضا احمدي
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي

فرآيند توليد نقاط كوانتومي و آنگسترومي كيتوزان
Title in English

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/16
مالک/مالکان: آقاي رامين افكاري
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: رامين افكاري

لوله انعقادي نانو
Title in English

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/27
تاریخ ثبت: 1398/09/18
مخترع/مخترعان: كسري فلك

ماسك نانو جاذب با قابليت مقابله با ريزگرد ها

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/16
تاریخ ثبت: 1398/09/23
مخترع/مخترعان: علي فتاحي

لايه نشاني نانويي فلز بر روي سطوح شيشه اي دكوراتيو

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/16
تاریخ ثبت: 1398/10/09
مخترع/مخترعان: مهرشاد ميرخاني