نسخه آزمایشی

تعداد موارد یافت شده : 6410

ماشين دوخت و پرفراژ با امكان تازدن و اتصال دو نقطه كيسه فريز

تاریخ اظهارنامه: 1397/9/10
تاریخ ثبت: 1400/1/18
مخترع/مخترعان: اميرمحمد نعيمي

قالب براي شكل دهي ورقه ي شير
TEMPLATE FOR FORMING VALVE LEAFLET

تاریخ اظهارنامه: 1395/6/28
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/1/14

دستگاه مسواك مكمل
Complementary toothbrush

تاریخ اظهارنامه: 1399/3/17
تاریخ ثبت: 1399/12/3

شير هواي تك محفظه با مقاومت به خوردگي بالا در سرويس هاي خورنده

تاریخ اظهارنامه: 1399/5/4
مالک/مالکان: آقاي مرتضي توجه
تاریخ ثبت: 1399/12/19
مخترع/مخترعان: مرتضي توجه

دستگاه خودكار شست و شو و خشك كردن قلم مو
Automatic brush washer and dryer

تاریخ اظهارنامه: 1398/10/29
مالک/مالکان: آقاي بهروز رادمنش
تاریخ ثبت: 1399/11/8
مخترع/مخترعان: بهروز رادمنش

مدولاتورهاي تنظيم كننده رسانش تراپوسته اي فيبروز سيستيك، تركيبات دارويي، روشهاي درمان، و فرآيند ساختن مدولاتورها
MACROCYCLES AS MODULATORS OF CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE CONDUCTANCE REGULATOR, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS THEREOF, THEIR USE IN THE TREATMENT OF CYCSTIC FIBROSIS, AND PROCESS FOR MAKING THEM

تخت چرخدار ويژه غسل ميت عمومي و كرونايي
rollaway bed for general and corona ablution

تاریخ اظهارنامه: 1399/6/12
مالک/مالکان: آقاي رسول دادرس
تاریخ ثبت: 1399/11/12
مخترع/مخترعان: رسول دادرس

نردبان چابكي ديجيتال
Digital Agility Ladder

تاریخ اظهارنامه: 1399/5/13
مالک/مالکان: خانم الهه كهدوئي
تاریخ ثبت: 1399/11/12
مخترع/مخترعان: الهه كهدوئي

نردبان چابكي ديجيتال
Digital Agility Ladder

تاریخ اظهارنامه: 1399/5/13
مالک/مالکان: خانم الهه كهدوئي
تاریخ ثبت: 1399/11/12
مخترع/مخترعان: الهه كهدوئي

فرمولاسيون گياهي درمان مشكلات نعوظ و انزال در آقايان

تاریخ اظهارنامه: 1399/5/29
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1399/10/8
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي

دستگاه ليزرهولميوم سنگ شكني درون اندامي و جراحي مجاري ادراري

تاریخ اظهارنامه: 1399/4/25
تاریخ ثبت: 1399/10/6
مخترع/مخترعان: محمدرضا رزاقي

تله متري مجهز به هوش مصنوعي
Telemetry equipped with artificial intelligence

تاریخ اظهارنامه: 1398/11/15
تاریخ ثبت: 1399/10/6
مخترع/مخترعان: رضا محمدي جهان

ني پمپاژ غذا با قابليت كنترل سرعت مواد
feeding Pump Straw with control speed ability

تاریخ اظهارنامه: 1398/4/29
مالک/مالکان: آقاي محمد صبور
تاریخ ثبت: 1399/10/24
مخترع/مخترعان: محمد صبور