نسخه آزمایشی
تعداد موارد یافت شده : 2084

تركيبات PYRROLOPYRIMIDINE و استفاده هاي آنها

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/04
تاریخ ثبت: 1400/05/06
مخترع/مخترعان:

رابط برقي جهت اتصال يك ترموكوبل به اسمبلي آهنرباي

تاریخ اظهارنامه: 1390/02/05
تاریخ ثبت: 1400/05/06
مخترع/مخترعان:

ساخت جدولهاي پليمري داراي خواص آنتي استاتيك و دفع كننده ريزگرد ها

تاریخ اظهارنامه: 1392/06/16
مالک/مالکان: سهراب يوسفشاهي
تاریخ ثبت: 1400/05/06
مخترع/مخترعان: سهراب يوسفشاهي