نسخه آزمایشی

تعداد موارد یافت شده : 6411

مولد صداي موسيقي
MUSICAL SOUND GENERATOR

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/17
تاریخ ثبت: 1395/06/17
مخترع/مخترعان: (بدون نام)

تردميل مكانيكي فلايويل
Mechanical treadmill Flywheel

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/06
تاریخ ثبت: 1395/06/06
مخترع/مخترعان: محمدهادي نوري

نانو جاذب مغناطيسي طبيعي
Magnetic Natural Nano Absorbent

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/27
تاریخ ثبت: 1395/04/02
مخترع/مخترعان: متين نقي زاده

نانو تعليق شكن در صنعت نفت

تاریخ اظهارنامه: 1394/12/17
مالک/مالکان: آقاي محمد ضامن
تاریخ ثبت: 1395/04/01
مخترع/مخترعان: محمد ضامن

مشتقات جديد آمينو پيريميدين
NOVEL AMINO PYRIMIDINE DERIVATIVES

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/27
تاریخ ثبت: 1395/02/27
مخترع/مخترعان: (بدون نام)

درب ضد زلزله

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/08
تاریخ ثبت: 1395/01/28

دستگاه ورزشي (كششي- قدرتي هيدروتراپي)
Power-Tensional Hydrotherapy Device

تاریخ اظهارنامه: 1395/01/28
تاریخ ثبت: 1395/01/28
مخترع/مخترعان: محمدهادي نوري

جورچين گونياهاي 30 و 45 و 60 درجه جهت ساخت مبلمان مسكوني و اداري

تاریخ اظهارنامه: 1394/11/20
تاریخ ثبت: 1394/11/20
مخترع/مخترعان: محمدرضا گودرزي

ايجاد پرده آب بند و تثبيت شيب ها در سدهاي زيرزميني با روش ميكروبـي

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/25
مالک/مالکان: خانم مريم نعيمي
تاریخ ثبت: 1394/09/25
مخترع/مخترعان: مريم نعيمي

توليد نانوسيلور با استفاده از دورريز كارخانه هاي قندسازي

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/07
مالک/مالکان: دانشگاه تبريز
تاریخ ثبت: 1394/03/07
مخترع/مخترعان: سعيد جعفري راد

نانوكامپوزيت كربن – گوگرد

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/15
مالک/مالکان: جهاد دانشگاهي

مفتول متحرك با تكنيك تايمر مكانيكي

تاریخ اظهارنامه: 1392/08/10
مالک/مالکان: عبدالرحيم عراقي
تاریخ ثبت: 1392/08/10
مخترع/مخترعان: عبدالرحيم عراقي