نسخه آزمایشی

تعداد موارد یافت شده : 6410

مشتقات سولفونامید هیتروسایکلیک HETEROCYCLIC SULFONAMIDE DERIVATIVES

تاریخ ثبت: 1390/11/3
مخترع/مخترعان: شماره اظهارنامه اختراع: 139250140003003379 مورخ: 29/04/1392 شماره ثبت اختراع: 85334 مورخ: 25/12/1393 مالک اختراع: شرکت نوارتیس آ گ Novartis AG نوع شخص حقوقی: AG شماره ثبت: 000 نشانی: لیخت استراس 35 4056 باسل، سوئیس نشانی به لاتین: Lichtstrasse 35 4056 Basel, Switzerland تابعیت: سوئیس استفانی کی داد Stephanie Kay DODD نشانی: تابعیت: ایالات متحده امریکا مارک گری باک Mark Gary BOCK نشانی: تابعیت: ایالات متحده امریکا شائویانگ وانگ Xiaoyang WANG نشانی: تابعیت: چین توماس جی. تروکسلر Thomas J TROXLER نشانی: تابعیت: سوئیس تیلین وانگ Tielin WANG نشانی: تابعیت: ایالات متحده امریکا ایو اوبرسون Yves AUBERSON نشانی: تابعیت: سوئیس هائیانگ جیانگ Haiyang JIANG نشانی: تابعیت: چین داریو براگا Dario BRAGA نشانی: تابعیت: ایتالیا مارکو کورزی Marco CURZI نشانی: تابعیت: ایتالیا استفانو لوکا جافردا Stefano Luca GIAFFREDA نشانی: تابعیت: ایتالیا ژچون ژانگ Xuechun ZHANG نشانی: تابعیت: چین پیوتر کارپینسکی Piotr KARPINSKI نشانی: تابعیت: ایالات متحده امریکا نام نماینده قانونی: دفتر بین المللی وکالت و مشاوره حقوقی علی لقائی و همکاران نشانی: خیابان ولیعصر کوچه شهید عاطفی ساختمان پرشیا پلاک 100 طبقه هشتم موضوع اختراع: مشتقات اوره/کربومیت Carbamate/urea derivatives طبقه بندی بین المللی: C08C;C08F; شماره اظهارنامه مقدم: PCT/CN078309/2013 تاریخ: 07/04/1392 محل تسلیم: PCTشماره اظهارنامه مقدم: PCT/CN078933/2012 تاریخ: 30/04/1391 محل تسلیم: PCTمدت حمایت از تاریخ 29/04/1392 الی 29/04/1412 به مدت 20 سال می باشد.

فرآیندی جهت تولید کاتالیزور فعال شده برای واکنش ترکیبی FISCHER-TROPSCH، فرآیندی جهت تولید آبکی کاتالیزور، و فرآیندی جهت فراهم کردن کاتالیزور آبکی برای واکنش ترکیبی FISCHER-TROPSCH

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/28
تاریخ ثبت: 1390/10/3
مخترع/مخترعان: شماره اظهارنامه اختراع: 391010023 مورخ: 07/01/1391 شماره ثبت اختراع: 85020 مورخ: 21/11/1393 مالک اختراع: شرکت خارجی (PLC) جی ایکس نیپون اویل اند انرژی کورپوریشن (16.5 %) jx nippon oil & energy corporation نشانی: 3 ـ 6اوتماچی 2 ـ کومه.چیودا ـ کو.توکیو8162 ـ 100ژاپن نشانی به لاتین: 6 ـ 3otemachi 2 ـ chome,chiyoda ـ ku,tokyo 100 ـ 8162,japan تابعیت: ژاپن مالک اختراع: شرکت خارجی (PLC) ژاپن پترو لیوم اکسپلوریشن کو.ال تی دی (16.5 %) japan petroleum exploration co,ltd نشانی: 12 ـ 7مارونوچی 1 ـ کومه.چیودا ـ کو.توکیو0005 ـ 100ژاپن نشانی به لاتین: 7 ـ 12marunouchi 1 ـ chome,chiyoda ـ ku,tokyo 100 ـ 0005,japan تابعیت: ژاپن مالک اختراع: شرکت خارجی (PLC) کاسمو اویل کو.ال تی دی (16.5 %) cosmo oil co,ltd نشانی: 1 ـ 1 ـ 1شیبارا.میناتو ـ کو.توکیو8528 ـ 105.ژاپن نشانی به لاتین: 1 ـ 1 ـ 1shibaura,minato ـ ku,tokyo 105 ـ 8528,japan تابعیت: ژاپن مالک اختراع: شرکت خارجی (PLC) نیپون استیل اند سومیکین اینجینیرینگ کو.ال تی دی (16.5 %) Nippon steel & sumikin Engineering co./Ltd نشانی: اوزاکی سنتر بیلدینگ.1 ـ 5 ـ 1اوزاکی.شیناگاوا ـ کو.توکیو 8604 ـ 141ژاپن نشانی به لاتین: osaki center building,1 ـ 5 ـ 1,osaki shinagawa ـ ku,tokyo 141 ـ 8604,japan تابعیت: ژاپن مالک اختراع: شرکت خارجی (PLC) اینپکس کورپوریشن (16.5 %) inpex corporation نشانی: 1 ـ 3 ـ 5آکازاکا.میناتو ـ کو.توکیو6332 ـ 107ژاپن نشانی به لاتین: 5 ـ 3 ـ 1,akasaka,minato ـ ku,tokyo107 ـ 6332,japan تابعیت: ژاپن مالک اختراع: شرکت خارجی (PLC) ژاپن اویل.گس اند متالز نشنال کورپوریشن (17.5 %) japan oil,gas and metals national corporation شماره ثبت: نشانی: 2 ـ 10 ـ 1تورانومون.میناتو ـ کو.توکیو0001 ـ 105ژاپن نشانی به لاتین: 2 ـ 10 ـ 1,toranomon,minato ـ ku,tokyo105 ـ 0001,japan تابعیت: ژاپن تاکویا نیتسوما takuya niitsuma نشانی: سی/او جی ایکس نیپون اویل اند انرژی کورپوریشن.6 ـ 3.اوتماچی2 ـ کومه.چیودا ـ کو.توکیو8162 ـ 100ژاپن c/o jx nippon oil & energy corporation ,6 ـ 3, otemachi 2 ـ chome,chiyoda ـ ku,tokyo 100 ـ 8162,japan تابعیت: ژاپن یویچی تاناکا yuichi tanaka نشانی: سی/او جی ایکس نیپون اویل اند انرژی کورپوریشن.6 ـ 3.اوتماچی2 ـ کومه.چیودا ـ کو.توکیو8162 ـ 100ژاپن c/o jx nippon oil & energy corporation ,6 ـ 3, otemachi 2 ـ chome,chiyoda ـ ku,tokyo 100 ـ 8162,japan تابعیت: ژاپن کازوهیکا تازاکا kazuhika tasaka نشانی: سی/او جی ایکس نیپون اویل اند انرژی کورپوریشن.6 ـ 3.اوتماچی2 ـ کومه.چیودا ـ کو.توکیو8162 ـ 100ژاپن c/o jx nippon oil & energy corporation ,6 ـ 3, otemachi 2 ـ chome,chiyoda ـ ku,tokyo 100 ـ 8162,japan تابعیت: ژاپن ماریه ایواما marie iwama نشانی: سی/او جی ایکس نیپون اویل اند انرژی کورپوریشن.6 ـ 3.اوتماچی2 ـ کومه.چیودا ـ کو.توکیو8162 ـ 100ژاپن c/o jx nippon oil & energy corporation ,6 ـ 3, otemachi 2 ـ chome,chiyoda ـ ku,tokyo 100 ـ 8162,japan تابعیت: ژاپن نام نماینده قانونی: دفتر حقوقی بین المللی داستانی و همکاران نشانی: تهران ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ پلاک 41 (ساختمان پویا) ط4، واحد 10 موضوع اختراع: کاتالیست هیدرو کرک احیا شده و فرآیند تولید روغن هیدروکربن REGENERATED HYDROCRACKING CATALYST AND PROCESS FOR PRODUCING HYDROCARBON OIL شماره اظهارنامه مقدم: P2011 ـ 080597 تاریخ: 11/01/1390 محل تسلیم: ژاپنمدت حمایت از تاریخ 07/01/1391 الی 07/01/1411به مدت 20 سال می باشد.

حذف کننده مصرف برق در حالت آماده (Stand by)

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/6
مالک/مالکان: غلامرضا نصیری
تاریخ ثبت: 1390/1/31
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

اختلاط نانو کامپوزیت بر پایه NBR/PVC/NANOCLAY

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/13
مالک/مالکان: محمدجواد عزیزلی
تاریخ ثبت: 1390/1/16
مخترع/مخترعان: کپرنی اریک.

هتروآرويل ها و استفاده هاي آنها
HETEROARYLS AND USES THEREOF

تاریخ اظهارنامه: 1390/07/20
تاریخ ثبت: 1390/07/20
مخترع/مخترعان:

بتن هوشمند با فناوري نانو

تاریخ اظهارنامه: 1390/07/18
تاریخ ثبت: 1390/07/18
مخترع/مخترعان: پارسا مهاجري

تركيبات هتروسايكليك
HETEROCYCLIC COMPOUNDS

تاریخ ثبت: 1390/07/13
مخترع/مخترعان:

تركيبات هتروسايكليك
HETEROCYCLIC COMPOUNDS

تاریخ ثبت: 1390/05/19
مخترع/مخترعان:

انواع هتروآريل واستفاده ازآن
HETEROARYLS AND USES THEREOF

تاریخ اظهارنامه: 1390/05/19
تاریخ ثبت: 1390/05/19
مخترع/مخترعان: