نسخه آزمایشی
تعداد موارد یافت شده : 659

فرآيند تهيه ماده موثره دارويي كريزوتينيب

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/11
مالک/مالکان: لقمان فيروزپور
تاریخ ثبت: 1400/04/10

برچسب ياداوري زمان مصرف دارو

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/24
مالک/مالکان: آيلين رضواني زاده
تاریخ ثبت: 1400/04/10
مخترع/مخترعان: آيلين رضواني زاده

دستگاه جرم گير خودكار مهر نماز به روش سايش

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/15
مالک/مالکان: آقاي ايمان كرماني
تاریخ ثبت: 1400/03/18
مخترع/مخترعان: ايمان كرماني

دسته موتور بالا راست كامپوزيتي موتور EF7 و EF7-TURBO

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/28
تاریخ ثبت: 1400/02/11
مخترع/مخترعان: رضا سيفي ابدي

ساخت ايمپلنت هاي مقاوم با ساختار آب دوستي

تاریخ اظهارنامه: 1399/07/01
تاریخ ثبت: 1400/01/30
مخترع/مخترعان: حسين پورحسيني

كابل فيبر نوري زيپ دراپ يونيتي

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/14
تاریخ ثبت: 1400/01/28
مخترع/مخترعان: علي بهرامپور