نسخه آزمایشی

ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا
تعداد موارد یافت شده :

تعداد موارد یافت شده : 6646

دستگاه علف خردکن

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
تاریخ ثبت: 1389/3/4
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه دیجیتالی خط‌کشی جاده و خیابانها

تاریخ اظهارنامه: 1388/10/19
مالک/مالکان: محمد ژیانفر
تاریخ ثبت: 1389/3/4
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه پردازش، ردیابی و تشخیص چهره افراد و اعلام صوتی آن.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
مالک/مالکان: علی‌اکبر اکبری
تاریخ ثبت: 1389/3/4
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه و پمپ رنگ‌پاش

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
مالک/مالکان: سید مجید همایونی
تاریخ ثبت: 1389/3/30

ساخت دستگاه الکترو CNG

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/11
تاریخ ثبت: 1389/3/30

دستگاه هشدار و زمان مصرف دارو

تاریخ اظهارنامه: 1388/10/2
تاریخ ثبت: 1389/3/30

دستگاه کمک آموزشی نوسان‌ساز سنسوری و مغناطیسی

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/12
مالک/مالکان: عین‌الله مقامی
تاریخ ثبت: 1389/3/3
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
مالک/مالکان: علی عطائیان
تاریخ ثبت: 1389/3/3
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

ساخت دستگاه مراقبت پوست و مو

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/25
تاریخ ثبت: 1389/3/26

دستگاه پله‌های اضطراری اسکله‌های دریایی

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/4
تاریخ ثبت: 1389/3/25

دستگاه چاک‌زن پله کشتی

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/4
تاریخ ثبت: 1389/3/25

دستگاه پخت هوشمند و قابل تنظیم انواع غذا و شیرینی

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/17
مالک/مالکان: مهرزاد آسمانی
تاریخ ثبت: 1389/3/25
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

ساخت دستگاه بازیافت ضایعات مداد پاک‌کن.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/15
مالک/مالکان: کیانا مشاک.
تاریخ ثبت: 1389/3/25
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه حفاظت از سیستم عصبی و شنوایی در محیطهای صنعتی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/8
تاریخ ثبت: 1389/3/25
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی و ساخت دستگاه بدنسازی کوچک.

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/5
تاریخ ثبت: 1389/3/24
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی و ساخت دستگاه بدنسازی کوچک.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/19
مالک/مالکان: مهیار کوشان‌پور
تاریخ ثبت: 1389/3/24
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه گرانول ساز.

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/23
تاریخ ثبت: 1389/3/24
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی و ساخت دستگاه چسب‌زن با تکنیک غلطکی

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/9
مالک/مالکان: بهزاد قربانی
تاریخ ثبت: 1389/3/24
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه اندازه‌گیری سطح تماس تایر با زمین

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/31
تاریخ ثبت: 1389/3/2
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه کنترل هوشمند گلخانه

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/18
مالک/مالکان: بهنام اسمعیلی
تاریخ ثبت: 1389/3/19
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه ثبت علائم حیاتی در گیاهان

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/18
مالک/مالکان: داود اسماعیلی
تاریخ ثبت: 1389/3/19
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه تبدیل فرز انیورسال به شماین فرز هاب

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/8
مالک/مالکان: محمود مدیری‌
تاریخ ثبت: 1389/3/18
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه اندازه‌گیری رطوبت چوب پله‌های کشتی

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/4
تاریخ ثبت: 1389/3/18
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه تست سیستم ایمنی earth current در تاسیسات الکتریکی

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/18
مالک/مالکان: پوریا سیفی
تاریخ ثبت: 1389/3/18
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی و ساخت دستگاه تشخیص فرکانس چشم انسان

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/18
تاریخ ثبت: 1389/3/18
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه ضد انفجار گاز CNG خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/14
مالک/مالکان: بهنام اسمعیلی
تاریخ ثبت: 1389/3/18
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه نشاندهنده لرزش زمین

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/22
تاریخ ثبت: 1389/3/17
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه جمع‌ کردن نور خورشید Solar Light Collecting Apparatus

تاریخ اظهارنامه: 1388/7/21
تاریخ ثبت: 1389/3/17
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی و ساخت دستگاه تشخیص هویت بی‌سیم

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/15
مالک/مالکان: امیر قره‌گوزلویی
تاریخ ثبت: 1389/3/17
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی و ساخت دستگاه خنثی کننده سولفات سرب باطری خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/8
مالک/مالکان: نیما رفاهتی
تاریخ ثبت: 1389/3/16
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی و ساخت دستگاه تنظیم آب کولر

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/1
تاریخ ثبت: 1389/3/12
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

مدار دستگاه معلق‌کننده شی فلزی در فضا با استفاده از متغیر نوری

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/17
مالک/مالکان: حامد مرادی‌
تاریخ ثبت: 1389/3/11
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

ساخت دستگاه لایه نشانی از فاز بخار (CVD).

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/14
مالک/مالکان: رقیه سلطانی
تاریخ ثبت: 1389/3/10
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه هوشمند اندازه‌گیری پرش طول و سه گام

تاریخ اظهارنامه: 1388/11/20
مالک/مالکان: ایرج غلامی‌زرندی
تاریخ ثبت: 1389/3/08
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه کمک احیاء همزمان قلب و ریه.

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/4
مالک/مالکان: علی عموشاهی.
تاریخ ثبت: 1389/3/08
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

طراحی دستگاه فرز افقی مخصوص سری کاری.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
مالک/مالکان: حمید ارباب‌زاده
تاریخ ثبت: 1389/3/05
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه نشانه‌گذاری نیمه اتوماتیک.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
مالک/مالکان: حمید ارباب‌زاده
تاریخ ثبت: 1389/3/05
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه کنترل کارت سوخت خودرو.

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/26
مالک/مالکان: محمدرضا دارائی.
تاریخ ثبت: 1389/3/05
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه شناسایی وضعیت ولتاژ باتری و آلترناتور اتومبیل.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/4
مالک/مالکان: احمد عزتی.
تاریخ ثبت: 1389/3/04
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه اندازه‌گیری فشار وارد بر سر ناشی از ارسال توپ.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/19
مالک/مالکان: حیدر صادقی
تاریخ ثبت: 1389/3/01
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه مساحت یاب

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/6
مالک/مالکان: آرمین جمشیدپی
تاریخ ثبت: 1389/2/6

دستگاه هوشمند سیم‌کشی ساختمان.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
مالک/مالکان: میر علی سعادتیان
تاریخ ثبت: 1389/2/5

دستگاه پاشش سرد

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/22
مالک/مالکان: حمید اسدی 11 درصد
تاریخ ثبت: 1389/2/4

روش و دستگاهی جهت جداسازی دی اکسید کربن از گاز خروجی یک نیروگاه سوخت فسیلی

تاریخ اظهارنامه: 1388/4/24
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/2/29
مخترع/مخترعان: محمد شریف قاسمی

ساخت دستگاه یونولیت بر پرتابل

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/28
مالک/مالکان: افشین اصلیان
تاریخ ثبت: 1389/2/29
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

ساخت دستگاه تولید میخ کفاشی

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/9
مالک/مالکان: مسعود سرحدی
تاریخ ثبت: 1389/2/29
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه تولید گاز سنتزاز زیست توده با استفاده از بسترسیال

تاریخ اظهارنامه: 1388/11/21
مالک/مالکان: افشین زیاری 50%
تاریخ ثبت: 1389/2/29
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه سوهان‌پزی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/25
تاریخ ثبت: 1389/2/25
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه ثابت کننده نصب کاشی و سرامیک

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/24
مالک/مالکان: محمدحسین احمدی
تاریخ ثبت: 1389/2/22
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه آزمایشگاهی شبیه‌ساز دینامیکی ـ ارتعاشی تلاطم سیال.

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/15
مالک/مالکان: احسان صابریان.
تاریخ ثبت: 1389/2/22
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه مبارزه مکانیکی با کرم گلوگاه و کرم ساقه‌خوار.

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/5
مالک/مالکان: محمدمهدی میاهی
تاریخ ثبت: 1389/2/22
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

ساختار دستگاه کاهش دهنده مصرف سوخت

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/18
تاریخ ثبت: 1389/2/21
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

دستگاه تخلیه ادرار.

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/15
مالک/مالکان: مصطفی سراج.
تاریخ ثبت: 1389/2/21
مخترع/مخترعان: شماره اظهارنامه اختراع: 139350140003000018 مورخ: 05/01/1393 شماره ثبت اختراع: 85628 مورخ: 19/02/1394 مالک اختراع: شرکت گاز استان بوشهر ( 50 %) نوع شخص حقوقی:سهامی خاص شماره ثبت: 6493 نشانی: بوشهر ـ بلوار امام خمینی ـ خیابان فاطمیه ـ روبروی بهزیستی شهرستان تابعیت: ایران مالک اختراع: شرکت مبین طرح دانش گستر ( 50 %) نوع شخص حقوقی:سهامی خاص شماره ثبت: 379726 نشانی: تهران، میدان رسالت، خ رسالت، خ حیدرخانی، خ ملک لو، پ 30 تابعیت: ایران هرمز بهروزی نشانی: بوشهر ـ خیابان رجایی ـ کوچه ریحان 3 ـ منازل سازمانی گاز تابعیت: ایران علی اکبر فقیه نشانی: بوشهر ـ خیابان رجایی ـ کوچه ریحان 3 ـ منازل سازمانی گاز تابعیت: ایران علی طاهری فر نشانی: تهران ـ خ ولیعصر ـ میدان منیریه ـ خ پیران عقل ـ پلاک 2 ـ طبقه 2 تابعیت: ایران سیدمهدی موسوی نشانی: تهران ـ نارمک ـ میدان 59 ـ کوچه شقایق ـ پلاک 12 تابعیت: ایران اکبر رصاف سهی نشانی: تهران ـ پیروزی ـ خ پرستار ـ میدان 13 آبان ـ خ اکبر رصاف ـ پلاک 31 ـ طبقه 3 تابعیت: ایران نام نماینده قانونی: محمدامین فرهنگی دهخوارقانی نشانی: تهران، میدان رسالت، خ رسالت، خ حیدرخانی، خ ملک لو، پ 30 موضوع اختراع: دستگاه فشرده کن و انسداد جریان (گاز/آب) در لوله های پلی اتیلنی طبقه بندی بین المللی: G05B;F01B;B01; مدت حمایت از تاریخ 05/01/1393 الی 05/01/1413 به مدت 20 سال می باشد.

دستگاه پاکساز خاک در بخش صنعت و کشاورزی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/23
مالک/مالکان: حمید فرجی
تاریخ ثبت: 1389/2/21
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه خشک‌کن انواع البسه.

تاریخ اظهارنامه: 1388/10/26
مالک/مالکان: سید علی معراجی.
تاریخ ثبت: 1389/2/20
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه شست و شوی تابلوهای راهنمایی و رانندگی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/8
مالک/مالکان: امیر بانه.
تاریخ ثبت: 1389/2/20
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه اندازه‌گیری حلالیت گازها در مایعات.

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/17
مالک/مالکان: حسن پهلوانزاده
تاریخ ثبت: 1389/2/19
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه فتوتراپی پرتابل نوزادان جهت درمان در منزل.

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/10
تاریخ ثبت: 1389/2/19
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه پرس پنوماتیک خمیر (جهت کاربردهای غذایی)

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/17
مالک/مالکان: نوژن معتمدی
تاریخ ثبت: 1389/2/19
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

ساخت دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/25
مالک/مالکان: مهدی پناهی‌روشن
تاریخ ثبت: 1389/2/15
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه معرق‌کاری مکانیکی.

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/12
مالک/مالکان: مبین رنجبرشوبی.
تاریخ ثبت: 1389/2/14
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه کنترل خودکار (دبی) و دمای سیال خروجی از مخزن

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/5
مالک/مالکان: سید علی گله‌داری
تاریخ ثبت: 1389/2/13
مخترع/مخترعان: آقای حامد میرابیان

دستگاه تشخیص آب داخل مخازن سوخت

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/1
مالک/مالکان: حسین اصغرشکوفه
تاریخ ثبت: 1389/2/1

ساخت دستگاه جوش به همراه تفنگی اتصال

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/12
تاریخ ثبت: 1389/12/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

ساخت دستگاه تقویت استقامت عضلات شکمی

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/4
مالک/مالکان: گلاله حسینی
تاریخ ثبت: 1389/12/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

ساخت سنسورهای جدید دستگاه اندازه‌گیری رطوبت خاک

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/23
مالک/مالکان: عرفان خدایی
تاریخ ثبت: 1389/12/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه پرس‌کن کمباین

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/14
تاریخ ثبت: 1389/12/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه مکش برگ و برگ خردکن

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/9
تاریخ ثبت: 1389/12/8
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه چینش و کلاف کن یونجه‌بذری

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/25
مالک/مالکان: مهدی کاشی
تاریخ ثبت: 1389/12/8
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه تشخیص همزمان چندین گروه خونی با مکانیسم ولتاژ و جریان

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/8
تاریخ ثبت: 1389/12/7
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه اشعه ایکس جهت توموسینتسز

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/10
مالک/مالکان: حسین سلیم
تاریخ ثبت: 1389/12/4
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

ساخت دستگاه سون سگمنت با فلورسنت فشرده

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/20
مالک/مالکان: فاطمه زندش
تاریخ ثبت: 1389/12/4
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه شبیه‌ساز زلزله با استفاده از نیروهای الکترومغناطیسی

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/17
مالک/مالکان: وحیدرضا یوسفی
تاریخ ثبت: 1389/12/3
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه سردکننده و گرم‌کننده اسپیرال

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/21
مالک/مالکان: فرهاد جمال امیدی
تاریخ ثبت: 1389/12/25
مخترع/مخترعان: یان ورستریت

طراحی و ساخت دستگاه عملیات سطحی و پوشش‌دهی پلاسمایی

تاریخ اظهارنامه: 1389/06/21
مالک/مالکان: محمد عبدلی 30 درصد
تاریخ ثبت: 1389/12/25
مخترع/مخترعان: یان ورستریت

ساخت دستگاه زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/21
مالک/مالکان: بهروز عبدلی
تاریخ ثبت: 1389/12/25
مخترع/مخترعان: یان ورستریت

ساخت دستگاه قفل ایمنی چرخ

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/04
مالک/مالکان: محسن سروش
تاریخ ثبت: 1389/12/25
مخترع/مخترعان: ایوب عادلی‌کودهی

دستگاه فر تونلی دو طبقه

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/24
مالک/مالکان: فرهاد جمال‌امیدی
تاریخ ثبت: 1389/12/25
مخترع/مخترعان: ایوب عادلی‌کودهی

طراحی دستگاه قانون همراه

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/23
مالک/مالکان: مظفر محمدی

دستگاه سنجش گردی کاسه چرخ ترمز

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/15
مالک/مالکان: وحید ملکی

دستگاه پیاف گردان

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/6
مالک/مالکان: اصغر خراسانی

دستگاه لختی سنج دورانی

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/27
تاریخ ثبت: 1389/12/17
مخترع/مخترعان: اصغر چگنی

طراحی و ساخت دستگاه تست چندمنظوره ترانسفورمرهای قدرت.

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/5
تاریخ ثبت: 1389/12/17
مخترع/مخترعان: اصغر چگنی

ساخت دستگاه گرمکن آب برف پاکن.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/30
مالک/مالکان: پویا فائقی
تاریخ ثبت: 1389/12/16
مخترع/مخترعان: اصغر چگنی

دستگاه جوش و برش پلاسما بصورت قابل حمل و با استفاده از انرژی آب.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/26
مالک/مالکان: معید دهقانپور
تاریخ ثبت: 1389/12/16
مخترع/مخترعان: اصغر چگنی

ساخت دستگاه خودکار درمان فیبریلاسیون در افراد با همودینامیک ناپایدار

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/18
مالک/مالکان: حامد مراد
تاریخ ثبت: 1389/12/15
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه ذوب قوس الکتریکی روباتیک تحت خلاء.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/6
تاریخ ثبت: 1389/12/15
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه زاویه‌سنج قطره با سطح.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/6
تاریخ ثبت: 1389/12/15
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه شبیه‌ساز عمل جراحی لاپاروسکوپی

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/24
مالک/مالکان: مریم داوری
تاریخ ثبت: 1389/12/14
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه برنامه‌ریزی آبیاری هوشمند.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/25
تاریخ ثبت: 1389/12/14
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه قرائت ارقام مکانیکی کنتور.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/26
تاریخ ثبت: 1389/12/14
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه قرص نصف‌کن اتوماتیک

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/4
تاریخ ثبت: 1389/12/14
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری قالب‌پذیری پارچه کامپوزیتی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/26
مالک/مالکان: بهنام نمیرانیان
تاریخ ثبت: 1389/12/14
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه کمک کننده یا مصرف بهینه با مخلوط آب و هوا

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/13
مالک/مالکان: بهنام نمیرانیان
تاریخ ثبت: 1389/12/11
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری حرارتی سیکلی بر روی صفحات کامپوزیتی

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/25
مالک/مالکان: احمدرضا قاسمی
تاریخ ثبت: 1389/12/11
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه بلبرینگ و توپ درآور و جازن سگ‌دست پراید

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/4
تاریخ ثبت: 1389/12/11
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه سیار پرداخت کف قطعات خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/4
تاریخ ثبت: 1389/12/11
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه تنظیم درجای زاویه چرخ‌های اکسل دار خودروها

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/4
تاریخ ثبت: 1389/12/10
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

ساخت دستگاه توپی و بلبرینگ دراور و جا زن سگ دست پژو

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/4
تاریخ ثبت: 1389/12/10
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه تولید انرژی الکتریکی از پساب سیالهای کارخانه‌ها

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/23
مالک/مالکان: فرشاد فرهبد
تاریخ ثبت: 1389/12/10
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه تقویت عضلات دوطرفه

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/17
تاریخ ثبت: 1389/12/10
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه ژئوالکتریک ثبت رقومی پایدار به نوفه

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/06
مالک/مالکان: یاور کریمی
تاریخ ثبت: 1389/12/10
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه بوجاری (تمیز کردن بذر گندم و جو)

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/3
مالک/مالکان: محمد ولی‌زاده
تاریخ ثبت: 1389/12/1
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه اعمال فشار هیدروستاتیکی سیکلی بر سلولهای کشت داده شده

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/20
مالک/مالکان: سیدحامد علوی
تاریخ ثبت: 1389/12/08
مخترع/مخترعان: کپرنی اریک.

دستگاه الکترونیکی گرداننده رول یکبار مصرف توالت فرنگی

تاریخ اظهارنامه: 1389/07/26
تاریخ ثبت: 1389/12/08
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه مکانیکی گرداننده رول یکبار مصرف توالت فرنگی

تاریخ اظهارنامه: 1389/07/26
تاریخ ثبت: 1389/12/08
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه دمونتاژ و مونتاژ میله لاترن گهواره قلاب اتوماتیک واگن.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/26
تاریخ ثبت: 1389/12/07
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

ساخت دستگاه سبزی چین بصورت تمام مکانیک.

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/24
مالک/مالکان: سید مصطفی حسینی.
تاریخ ثبت: 1389/12/07
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

طراحی و ساخت دستگاه کاهنده مصرف برق اکتیو (BAP)

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/20
تاریخ ثبت: 1389/12/04
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه تصفیه هوا با ساختار نانو جهت نصب بر روی خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1388/08/18
مالک/مالکان: علی‌اصغر وکیلی
تاریخ ثبت: 1389/12/03
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه تعیین رنگ سرامیک‌های دندانی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/15
مالک/مالکان: مهدی شفیعی.
تاریخ ثبت: 1389/12/03
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه خردکن و جداسازی شیرابه از زباله خانگی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/29
مالک/مالکان: سعید اصفهانی
تاریخ ثبت: 1389/12/03
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه اطلاعات خودکار (AUTO DATA)

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/27
مالک/مالکان: حسین محمدپور
تاریخ ثبت: 1389/12/03
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه کاشی‌کاری و سنگ‌کاری.

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/29
مالک/مالکان: علی آذری‌نائی.
تاریخ ثبت: 1389/12/03
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر