نسخه آزمایشی

ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا
تعداد موارد یافت شده :

تعداد موارد یافت شده : 6646

دستگاه ليزرهولميوم سنگ شكني درون اندامي و جراحي مجاري ادراري

تاریخ اظهارنامه: 1399/4/25
تاریخ ثبت: 1399/10/6
مخترع/مخترعان: محمدرضا رزاقي

دستگاه پوست گيري پسته و گردو به روش برش پوسته نرم

تاریخ اظهارنامه: 1399/7/6
مالک/مالکان: آقاي عليرضا ميري
تاریخ ثبت: 1399/10/24
مخترع/مخترعان: عليرضا ميري

دستگاه سوخت گيري خودرو بدون تماس مستقيم فرد با نازل

تاریخ اظهارنامه: 1399/7/23
تاریخ ثبت: 1399/10/22
مخترع/مخترعان: بابك روشن روان

دستگاه تهويه و ضدعفوني كردن هوا براي فضاهاي بسته

تاریخ اظهارنامه: 1399/7/12
مالک/مالکان: آقاي مهيار زنگنه
تاریخ ثبت: 1399/10/22
مخترع/مخترعان: مهيار زنگنه

دستگاه تصفيه هوا از پاتوژنها به وسيله ميدان الكتريكي و لامپ uv

تاریخ اظهارنامه: 1399/4/22
مالک/مالکان: آقاي سعيد خساره
تاریخ ثبت: 1399/10/20
مخترع/مخترعان: سعيد خساره

دستگاه مكش و جابجايي بقاياي گياهي و برگ

تاریخ اظهارنامه: 1399/01/30
تاریخ ثبت: 1399/01/30

دستگاه تزريق دارو در نوزادان
neonatal microset

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/27
تاریخ ثبت: 1398/06/30
مخترع/مخترعان: فاطمه اميري سيمكوئي

ساخت دستگاه ريخته گري مركب براي توليد قطعات صنعتي دوار

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/12
مالک/مالکان: دانشگاه تبريز
تاریخ ثبت: 1398/06/12
مخترع/مخترعان: نيما بهشتي زاده

دستگاه پوشاننده و تصفيه بوي دفع بيماران ناتوان در تخت

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/15
مالک/مالکان: آقاي مصلح خدري
تاریخ ثبت: 1397/07/18
مخترع/مخترعان: مصلح خدري

دستگاه تبديل سوخت فسيلي به گاز براي مصارف خانگي

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/12
تاریخ ثبت: 1397/07/01
مخترع/مخترعان: مهتاب باقريان

دستگاه جداساز گرانشي سنگ از كود دامي

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/09
تاریخ ثبت: 1397/04/09
مخترع/مخترعان: رضا رحيمي

دستگاه خرد كن غلطكي كود گاوي مرطوب

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/12
تاریخ ثبت: 1397/03/12
مخترع/مخترعان: جابر سليماني

دستگاه شستشووضدعفوني سيخ هاي مخصوص غذاهاي كبابي

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/22
تاریخ ثبت: 1396/11/22
مخترع/مخترعان: ايمان ملك نژاد

دستگاه جداسازي مكانيكي پرچم و كلاله گل زعفران بصورت سرگل

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/29
مالک/مالکان: آقاي جواد صادقي
تاریخ ثبت: 1396/11/15
مخترع/مخترعان: جواد صادقي

دستگاه جذب كننده چربي غذاي پخته شده به روش جذب برودتي
fat catcher

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/07
تاریخ ثبت: 1396/11/10
مخترع/مخترعان: سيدكاظم كابلي

دستگاه الوشن با محلول استون -آب

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/17
تاریخ ثبت: 1396/05/17
مخترع/مخترعان: جليل خراشاديزاده

دستگاه فرآوري خوراك دام ، طيور و آبزيان با مخزن مورب

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/01
مالک/مالکان: آقاي علي بازگير
تاریخ ثبت: 1396/04/01
مخترع/مخترعان: علي بازگير

دستگاه نفوذگر ضربه اي دستي

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/16
تاریخ ثبت: 1396/03/16

دستگاه اتوماتيك تهيه دوغ خانگي با تكنيك رفت و برگشتي

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/08
تاریخ ثبت: 1396/03/16
مخترع/مخترعان: عليرضا جمالي طسوجي

دستگاه مهره پرچ دستي ماشيني
riveter nut hand made mechine

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/27
تاریخ ثبت: 1396/02/30

دستگاه زعفران پاك كني با قابليت جداسازي همه بخش هاي گل

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/13
تاریخ ثبت: 1395/10/13
مخترع/مخترعان: محمد زارعي فرد

دستگاه انتقال ديتا از طريق شماره گيري شماره پلاك خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/22
تاریخ ثبت: 1395/09/22
مخترع/مخترعان: مرتضي حدادي زفره

دستگاه خودپرداز سوغات، گياهان دارويي و محصولات كشاورزي محلي

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/25
تاریخ ثبت: 1395/08/25
مخترع/مخترعان: محمدهيرش باقدم

دستگاه براي ورزش كشش كشاله هاي ران با قابليت 180 درجه ايي

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/16
مالک/مالکان: آقاي علي سرخي فرد
تاریخ ثبت: 1395/08/16
مخترع/مخترعان: علي سرخي فرد

دستگاه هسته گير و مغزگذار خرما

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/02
تاریخ ثبت: 1395/08/02
مخترع/مخترعان: محمدمهدي پهلوان پور

دستگاه بازيابي صداي محيط

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/29
تاریخ ثبت: 1395/07/29
مخترع/مخترعان: حميد همتي داويجاني

دستگاه شارژ كننده اتوماتيك كارتريج پرينتر

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/30
تاریخ ثبت: 1395/07/24
مخترع/مخترعان: حميد علي زاده

دستگاه كنترل صحت منحني اينولوت نيم رخ چرخدنده ساده

تاریخ اظهارنامه: 1394/12/17
تاریخ ثبت: 1395/07/11
مخترع/مخترعان: محمدجواد مرزبان

دستگاه و فرايند استنشاق كننده
Inhaler Device

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/31
تاریخ ثبت: 1395/06/31
مخترع/مخترعان: (بدون نام)

دستگاه بسته بندي دانه اي مركبات

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/23
تاریخ ثبت: 1395/06/23
مخترع/مخترعان: حميد اسماعيلي چپي

دستگاه باز كن مكانيكي مخروطي دوراني پسته هاي بسته

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/17
مالک/مالکان: آقاي علي ابراهيمي
تاریخ ثبت: 1395/06/17
مخترع/مخترعان: علي ابراهيمي

دستگاه خرد كن و صاف كن آب گوجه و انار براي استفاده رب گيري

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/15
مالک/مالکان: آقاي حميدرضا رشنو
تاریخ ثبت: 1395/06/15
مخترع/مخترعان: حميدرضا رشنو

دستگاه اكتي گراف جهت ثبت خواب
Making Actigraph

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/09
تاریخ ثبت: 1395/06/09

دستگاه درجه بندي و تفكيك رنگ خرما

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/07
مالک/مالکان: آقاي علي ابراهيمي
تاریخ ثبت: 1395/06/07
مخترع/مخترعان: علي ابراهيمي

دستگاه جداساز تخم شربتي

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/30
تاریخ ثبت: 1395/05/30

دستگاه سوهان ساز ورقه اي

تاریخ اظهارنامه: 1394/06/03
تاریخ ثبت: 1395/05/24
مخترع/مخترعان: محمدمهدي پهلوان پور

دستگاه آبجوش ساز گازي مكانيزه با مبدل حرارتي لوله اي

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/23
مالک/مالکان: آقاي مجيد عباسي
تاریخ ثبت: 1395/05/23
مخترع/مخترعان: مجيد عباسي