نسخه آزمایشی

ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا
تعداد موارد یافت شده :

تعداد موارد یافت شده : 6646

دستگاه ترميزاسيون (كاهنده بار ميكروبي شير)

تاریخ اظهارنامه: 1394/11/05
تاریخ ثبت: 1395/05/06
مخترع/مخترعان: علي اكبر محمدي

دستگاه كورس استيم كويل
Steam Coil training devices

تاریخ اظهارنامه: 1394/12/11
مالک/مالکان: آقاي مهدي قندهاري
تاریخ ثبت: 1395/05/04
مخترع/مخترعان: مهدي قندهاري

ساخت دستگاه درجه بندي ( سايزينگ ) وزني ديجيتالي ميوه

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/07
تاریخ ثبت: 1395/04/27
مخترع/مخترعان: ياسر حمزه خاني قراء

دستگاه تست گشتاور جهت اندازه گيري و تست قطعات خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1394/01/12
مالک/مالکان: آقاي مهرداد صانعي
تاریخ ثبت: 1395/04/21
مخترع/مخترعان: مهرداد صانعي

دستگاه شستشوي اتوماتيك مثانه

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/18
تاریخ ثبت: 1395/04/18

دستگاهي با كاركرد همزمان درو و خرمنكوبي

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/16
مالک/مالکان: آقاي حسن مددي
تاریخ ثبت: 1395/04/16
مخترع/مخترعان: حسن مددي

دستگاه پوستكن و لپه كننده باقله با قابليت تنظيم

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/23
مالک/مالکان: آقاي حميدرضا رشنو
تاریخ ثبت: 1395/03/23
مخترع/مخترعان: حميدرضا رشنو

دستگاه ثبت و انتقال اطلاعات بافت فرش دست بافت

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/22
تاریخ ثبت: 1395/03/22
مخترع/مخترعان: محمدمهدي پهلوان پور

دستگاه اكسترودر جفت شفت براي خوراك آبزيان
Twin Screw Extruder for feed fish

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/21
تاریخ ثبت: 1395/03/21
مخترع/مخترعان: محمد لطفي

دستگاه چينش وبسته بندي انواع خرما

تاریخ اظهارنامه: 1394/06/15
تاریخ ثبت: 1395/03/17
مخترع/مخترعان: محمدمهدي پهلوان پور

دستگاه تصفيه پساب ترمينال هاي پسته

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/14
تاریخ ثبت: 1395/03/14

دستگاه پنوماتيكي پاك كننده شيشه اتومبيل

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/01
مالک/مالکان: آقاي مهدي بامداد
تاریخ ثبت: 1395/03/01
مخترع/مخترعان: مهدي بامداد

دستگاه پنوماتيكي پاك كننده شيشه اتومبيل

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/01
مالک/مالکان: آقاي مهدي بامداد
تاریخ ثبت: 1395/03/01
مخترع/مخترعان: مهدي بامداد

دستگاه رولت ساز خرما

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/29
تاریخ ثبت: 1395/02/29
مخترع/مخترعان: محمدمهدي پهلوان پور

دستگاه رولت ساز خرما

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/29
تاریخ ثبت: 1395/02/29
مخترع/مخترعان: محمدمهدي پهلوان پور

دستگاه موتوري بالارونده از درخت نخل

تاریخ اظهارنامه: 1394/06/07
مالک/مالکان: آقاي عباس رحيمي
تاریخ ثبت: 1395/02/28
مخترع/مخترعان: عباس رحيمي

دستگاه هواساز آبي روغني

تاریخ اظهارنامه: 1394/02/24
مالک/مالکان: آقاي حبيب شعباني
تاریخ ثبت: 1395/02/14
مخترع/مخترعان: حبيب شعباني

دستگاه بذرپاش دستي مخصوص سيني نشا

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/12
تاریخ ثبت: 1395/02/12
مخترع/مخترعان: محمدجواد عبيدي دهشال

دستگاه جداكننده كاسه برگ گياه دارويي چاي ترش

تاریخ اظهارنامه: 1395/01/30
تاریخ ثبت: 1395/01/30
مخترع/مخترعان: علي اصغر قادري

دستگاه ورزشي (كششي- قدرتي هيدروتراپي)
Power-Tensional Hydrotherapy Device

تاریخ اظهارنامه: 1395/01/28
تاریخ ثبت: 1395/01/28
مخترع/مخترعان: محمدهادي نوري

دستگاه توليد ساچمه، گلوله و پودر با استفاده از نيروي گريز از مركز

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/23
مالک/مالکان: آقاي حسين نظري
تاریخ ثبت: 1395/01/15
مخترع/مخترعان: حسين نظري

دستگاه اصلاح الگوي تنفسي

تاریخ اظهارنامه: 1395/01/09
تاریخ ثبت: 1395/01/09
مخترع/مخترعان: اميررضا آسايش

دستگاه كنترل ابزارآلات برقي از راه دور

تاریخ اظهارنامه: 1394/06/17
مالک/مالکان: آقاي وحيد لطيفي
تاریخ ثبت: 1394/12/22
مخترع/مخترعان: وحيد لطيفي

دستگاه ششليك پز اتوماتيك

تاریخ اظهارنامه: 1394/11/01
تاریخ ثبت: 1394/11/01
مخترع/مخترعان: منصور نصراصفهاني

دستگاه توليد كننده بذر و آب مغناطيسي سه بعدي

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/30
مالک/مالکان: آقاي آرش مؤمني
تاریخ ثبت: 1394/10/30
مخترع/مخترعان: آرش مؤمني

دستگاه تزريق كننده دستي ماده ضد پنچري سيال به تاير پر باد

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/29
تاریخ ثبت: 1394/10/29
مخترع/مخترعان: مجيد مهدي جبار

دستگاه توليد ماست هوشمند

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/28
تاریخ ثبت: 1394/10/28
مخترع/مخترعان: سيدمحمد مؤيدي

دستگاه مقلد حركت زانو در راستاي خطي

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/25
تاریخ ثبت: 1394/10/25
مخترع/مخترعان: محمدامين شهبازي

دستگاه مقلد حركت زانو در راستاي خطي

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/25
تاریخ ثبت: 1394/10/25
مخترع/مخترعان: محمدامين شهبازي

دستگاه كشش دارقالي دست بافت در زمان بافت

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/30
تاریخ ثبت: 1394/09/30
مخترع/مخترعان: محمدمهدي پهلوان پور

دستگاه آغشته سازي و قالب گيري با پارافين

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/27
تاریخ ثبت: 1394/09/27

دستگاه ابزار دقيق اندازه گيري طول ومحيط

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/27
تاریخ ثبت: 1394/09/27
مخترع/مخترعان: عرفان علي زاده برمي

دستگاه ابزار دقيق اندازه گيري طول ومحيط

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/27
تاریخ ثبت: 1394/09/27
مخترع/مخترعان: عرفان علي زاده برمي

دستگاه برداشت لوبياو حبوبات

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/15
تاریخ ثبت: 1394/09/15
مخترع/مخترعان: محمدرضا بيات

دستگاه پرس زباله هاي امحاء شده بيمارستاني

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/14
تاریخ ثبت: 1394/09/14

دستگاه بند آوري خون ريزي با كمك وكيوم

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/08
تاریخ ثبت: 1394/09/08
مخترع/مخترعان: ابراهيم باباعلي پور

دستگاه تك‌ساز رديفي گل زعفران
row singulator for saffron flowers

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/03
تاریخ ثبت: 1394/09/03
مخترع/مخترعان: حامد بخشي

دستگاه هواده دوار زيرسطحي

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/20
تاریخ ثبت: 1394/08/04
مخترع/مخترعان: حامد منصف خوش حساب

دستگاه بيوفيدبك تنفسي خانگي

تاریخ اظهارنامه: 1393/12/06
تاریخ ثبت: 1394/05/14
مخترع/مخترعان: رخند روحاني نوسر

دستگاه برش و كلش كوب خودرو (مخصوص بقاياي زمين ذرت، گندم، جو و غيره)

تاریخ اظهارنامه: 1393/10/13
مالک/مالکان: آقاي حمزه شريفي
تاریخ ثبت: 1394/05/12
مخترع/مخترعان: حمزه شريفي

دستگاه بلند كردن مجموع لوله ها

تاریخ اظهارنامه: 1394/05/11
تاریخ ثبت: 1394/05/11
مخترع/مخترعان: فرشاد رضازادگان

ساخت دستگاه سمپاش كپسولي

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/24
تاریخ ثبت: 1394/03/24

دستگاه برداشت زيتون مكانيكي غلطكي

تاریخ اظهارنامه: 1393/06/31
تاریخ ثبت: 1394/03/02
مخترع/مخترعان: محمدرضا دهقان

دستگاه محافظ برق كامپيوتر( ECU ) خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1394/01/17
تاریخ ثبت: 1394/01/17
مخترع/مخترعان: نورمحمد محمدي-

دستگاه الكترونيكي براي نظارت بر حضور نگهبانان در محل كار

تاریخ اظهارنامه: 1393/07/06
تاریخ ثبت: 1393/12/03
مخترع/مخترعان: حجت اله مهديخاني

دستگاه موزع مركب كارنده نيشكر

تاریخ اظهارنامه: 1393/08/04
تاریخ ثبت: 1393/08/04
مخترع/مخترعان: عباس اكبرنيا

دستگاه پخت نان ئاتوورگه ( 6 ساج)

تاریخ اظهارنامه: 1393/07/09
مالک/مالکان: فريبرز عزيزي
تاریخ ثبت: 1393/07/09
مخترع/مخترعان: فريبرز عزيزي

دستگاه كنترل كننده گيربكس دستي اتوماتيك شده (TCU)

تاریخ اظهارنامه: 1393/06/29
تاریخ ثبت: 1393/06/29
مخترع/مخترعان: محمدحسن محمدزاده

ساخت دستگاه موسيقي مكانيزم پدال هارپ، در جهت مرمت هارپ پدال دار

تاریخ اظهارنامه: 1392/09/13
تاریخ ثبت: 1392/11/23
مخترع/مخترعان: محمدرضا رشوند

دستگاه نمونه بردار فيزيكو شيميايي و ميكروبي آب تا عمق پنج متر

تاریخ اظهارنامه: 1392/09/29
مالک/مالکان: رضا عقياني
تاریخ ثبت: 1392/09/29
مخترع/مخترعان: رضا عقياني

دستگاه تابندگي الكتروموتوري نخ خام

تاریخ اظهارنامه: 1392/09/15
مالک/مالکان: فرهاد صادقي
تاریخ ثبت: 1392/09/15
مخترع/مخترعان: فرهاد صادقي

دستگاه آشكاركننده فشار عينك

تاریخ اظهارنامه: 1392/09/12
مالک/مالکان: مهدي زارع بيدكي
تاریخ ثبت: 1392/09/12
مخترع/مخترعان: مهدي زارع بيدكي