نسخه آزمایشی

ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا
تعداد موارد یافت شده :

تعداد موارد یافت شده : 6658

دستگاه مكش و جابجايي بقاياي گياهي و برگ

تاریخ اظهارنامه: 1399/01/30
تاریخ ثبت: 1399/01/30

دستگاه كمك آموزشي مهارت هاي كارآفريني به كودكان بشيوه قصه گويي

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/10
مالک/مالکان: خانم ندا بهمني
تاریخ ثبت: 1399/01/26
مخترع/مخترعان: ندا بهمني

دستگاه القاي استرس
Stress Induction apparatus

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/19
تاریخ ثبت: 1399/01/25

فيلتر پازلي دستگاه هاي تصفيه سيال حفاري

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/17
تاریخ ثبت: 1399/01/05
مخترع/مخترعان: حسين جهانگيري بابادي

دستگاه تمام الكترونيك استخراج رمز ارز در بستر بلاكچين

تاریخ اظهارنامه: 1398/08/20
تاریخ ثبت: 1398/12/24
مخترع/مخترعان: آزاده مهدي نژاد

دستگاه تامين كننده كشش نوار نقاله هاي تونلي
Belt conveyer head drive

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/18
مالک/مالکان: آقاي داود بداقي
تاریخ ثبت: 1398/12/20
مخترع/مخترعان: داود بداقي

دستگاه بستي ساز خانگي با قابليت توليد بستني در مدت زمان كم

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/17
مالک/مالکان: آقاي مجيد عاطفي
تاریخ ثبت: 1398/12/19
مخترع/مخترعان: مجيد عاطفي

دستگاه حبه كن سير با نيروي پيچشي - دوراني

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/03
تاریخ ثبت: 1398/12/19
مخترع/مخترعان: عليرضا رستم زاده

دستگاه اتوماتيك برش محصول، هرس و گردافشاني درخت نخل

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/10
مالک/مالکان: آقاي محمدرضا اسدي
تاریخ ثبت: 1398/12/13
مخترع/مخترعان: محمدرضا اسدي

دستگاه پورتابل تخمير ثانويه خمير نان به صورت مكانيكي(ضربه زن)

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/25
مالک/مالکان: آقاي عرفان گلرخ
تاریخ ثبت: 1398/12/12
مخترع/مخترعان: عرفان گلرخ

دستگاه مهر بافي
Weaving mahr device

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/13
تاریخ ثبت: 1398/12/10

دستگاه آب ساز و آب شيرين‌كن ترموالكتريكي

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/25
مالک/مالکان: آقاي هادي مصيرنيا
تاریخ ثبت: 1398/12/05
مخترع/مخترعان: هادي مصيرنيا

دستگاه ضدعفوني كننده دستگيره نازل‌هاي جايگاه‌هاي سوخت

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/03
تاریخ ثبت: 1398/12/04
مخترع/مخترعان: آناهيتا مهرور

دستگاه الكتريكال و قابل حمل مه پاش گرم

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/02
تاریخ ثبت: 1398/11/30
مخترع/مخترعان: محمدسجاد جوزداني

دستگاه تست نيروهاي تكيه گاهي بدن

تاریخ اظهارنامه: 1398/08/29
مالک/مالکان: آقاي محمد دهقاني
تاریخ ثبت: 1398/11/29
مخترع/مخترعان: محمد دهقاني

دستگاه چينش قطعات رنگي معرق سنگي
Machine for picking up colored pieces of stone mosaic

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/30
مالک/مالکان: آقاي حسين خاتمي
تاریخ ثبت: 1398/11/26
مخترع/مخترعان: حسين خاتمي

دستگاه مقيد كننده رت
Rat Restrainter Device

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/01
تاریخ ثبت: 1398/11/15
مخترع/مخترعان: عباس حق نگهدار

دستگاه مخمل پاش بدون نياز به فشار هوا

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/30
تاریخ ثبت: 1398/11/12
مخترع/مخترعان: محمدرضا هوشيار

دستگاه قط زن مكاترونيكي قلم خطاطي

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/13
مالک/مالکان: آقاي ايمان طالبي
تاریخ ثبت: 1398/11/08
مخترع/مخترعان: ايمان طالبي

دستگاه مكانيكي مدرج مكمل پخ و زاويه زن گره چيني چوب

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/21
مالک/مالکان: آقاي محمود شريفي
تاریخ ثبت: 1398/11/06
مخترع/مخترعان: محمود شريفي

دستگاه تقويت عصب و تعادل عضلات

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/07
تاریخ ثبت: 1398/11/05

دستگاه پكيج روغني گرمايشي ساختمان

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/28
تاریخ ثبت: 1398/10/28
مخترع/مخترعان: بهزاد محمدي گوگ تپه

دستگاه الك شالي برنج با مكانيزم رفت و برگشت

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/15
تاریخ ثبت: 1398/10/24
مخترع/مخترعان: مرتضي جمالوندزاده

دستگاه يخ شكن ليزري جاده اي

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/20
تاریخ ثبت: 1398/10/22
مخترع/مخترعان: احسان عابديني

دستگاه نگه دارنده لايت كيور

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
مالک/مالکان: خانم هاله ذکايي
تاریخ ثبت: 1398/10/15
مخترع/مخترعان: هاله ذکايي

دستگاه سنجش فوري گاز خون شرياني (ABG)

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/17
تاریخ ثبت: 1398/10/11
مخترع/مخترعان: فاطمه زارعيان

دستگاه حركت درماني جهت تقويت سيستم عصب_عضله قسمت تحتاني بدن

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/01
مالک/مالکان: آقاي شهريار بلنده
تاریخ ثبت: 1398/10/11
مخترع/مخترعان: شهريار بلنده

دستگاه تصعيد گوگرد جهت استفاده در محصولات كشاورزي
Sulfur steam

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/23
مالک/مالکان: آقاي ميلاد پيروزه
تاریخ ثبت: 1398/10/11
مخترع/مخترعان: ميلاد پيروزه

دستگاه ليزر تركيبي 360 درجه
Hybrid laser machine 360

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/15
تاریخ ثبت: 1398/10/08
مخترع/مخترعان: محمد محمدي

دستگاه توليد گوگرد قالبي (كيوب)
CUBE SULFUR MACHINE

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/12
تاریخ ثبت: 1398/10/08
مخترع/مخترعان: محمدرضا معتدل

دستگاه كرايو ابليشن قلبي
Cryoablation device cardiac

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
تاریخ ثبت: 1398/09/20
مخترع/مخترعان: عليرضا راه نشين

بوجاري زيره با استفاده از دستگاه خرمنكوب

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/05
تاریخ ثبت: 1398/09/18
مخترع/مخترعان: اكبر اسداله زاده

سيستم تايمر كنترل هوشمند دستگاه هاي برقي

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/25
مالک/مالکان: آقاي مجيد زكوي
تاریخ ثبت: 1398/08/20
مخترع/مخترعان: مجيد زكوي

دستگاه سنگ شكن آزاد ساز با استفاده از ايجاد موج

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/06
تاریخ ثبت: 1398/08/20
مخترع/مخترعان: سيدمحمد حسين صفوي

اختراع
دستگاه جدايش ابعادي (ميكروني ) مواد معدني فلزي به روش خشك

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/29
تاریخ ثبت: 1398/07/29
مخترع/مخترعان: جليل فرزاد

دستگاه شيكر شاخه زرشك تازه با استفاده از تكنيك پاشش و جدايش

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/13
مالک/مالکان: آقاي ناصر يادگاري
تاریخ ثبت: 1398/07/23
مخترع/مخترعان: ياسر خياط اوجان

دستگاه بخيه كش

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/28
مالک/مالکان: آقاي مهرداد فرخي
تاریخ ثبت: 1398/07/22
مخترع/مخترعان: مهرداد فرخي

دستگاه شستشوي زخم به روش پاششي

تاریخ اظهارنامه: 1397/12/28
تاریخ ثبت: 1398/07/22
مخترع/مخترعان: امين شعبانپورمقدم

دستگاه هشدار دهنده سرقت سيم يا كاهش ناگهاني بار خطوط برقدار

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/19
مالک/مالکان: آقاي فرهاد بهرامي
تاریخ ثبت: 1398/07/20
مخترع/مخترعان: فرهاد بهرامي

دستگاه ديب با تكنيك پارالل متقابل دست موازي روي خرك

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
مالک/مالکان: آقاي مسلم دليري
تاریخ ثبت: 1398/07/16
مخترع/مخترعان: مسلم دليري

دستگاه دوكاره دم كن برنج و گرم كن غذا

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/16
تاریخ ثبت: 1398/07/14
مخترع/مخترعان: وحيد جلال سروي