نسخه آزمایشی

ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا
تعداد موارد یافت شده :

تعداد موارد یافت شده : 6658

دستگاه تزريق اتوماتيك داخل سرم

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/22
تاریخ ثبت: 1397/12/12

دستگاه كارتخوان ايمن

تاریخ اظهارنامه: 1396/07/17
تاریخ ثبت: 1397/12/01

دستگاه ساخت حباب هاي ميوه اي با پوسته خوراكي

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/13
تاریخ ثبت: 1397/11/29
مخترع/مخترعان: ايمان ملك سعيدي

دستگاه تقويت كننده عضلات و رباط هاي پا
Muscle strengthening and foot ligaments

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/18
مالک/مالکان: آقاي مهدي عراقي
تاریخ ثبت: 1397/11/28
مخترع/مخترعان: مهدي عراقي

دستگاه جمع كننده كيسه يا تور پلاستيكي روي لوله

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/02
تاریخ ثبت: 1397/11/27
مخترع/مخترعان: سياوش کاظمي ترکي

دستگاه زهر گير زنبور عسل با قابليت نصب بر كندو و كار در شب

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/04
مالک/مالکان: آقاي مهدي توكلي
تاریخ ثبت: 1397/11/27
مخترع/مخترعان: مهدي توكلي

دستگاه ساكشن روغن گيربكس اتوماتيك

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/31
تاریخ ثبت: 1397/11/24
مخترع/مخترعان: روح اله به درزي

دستگاه مولد انرژي الكتريكي قابل حمل با استفاده از سلول هاي خورشيدي

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/22
مالک/مالکان: آقاي حسن يزداني
تاریخ ثبت: 1397/11/23
مخترع/مخترعان: حسن يزداني

دستگاه جمع آوري كننده گاز متان در گاوداري ها

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/15
تاریخ ثبت: 1397/11/17
مخترع/مخترعان: سعيد صلحي وند

دستگاه تقويت عضلات مورب شكم

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/24
تاریخ ثبت: 1397/11/09

دستگاه كدخوان و تراشه وسايل و ابزار اتاق عمل
Title in English

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/10
تاریخ ثبت: 1397/11/01
مخترع/مخترعان: نيكتا تقي پورجهرمي

دستگاه دهانشور آبي خانوادگي
The family water mouth washer device

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/30
تاریخ ثبت: 1397/10/25
مخترع/مخترعان: عليرضا ملك پور

دستگاه استريل آكواريوم و پرورش ماهي
Strelizer aquaryum- breeding fish

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/17
مالک/مالکان: آقاي سعيد پشتيبان
تاریخ ثبت: 1397/10/24
مخترع/مخترعان: سعيد پشتيبان

دستگاه بالابر شيشه با ايجاد تغيير در حركت اهرم‏‏ ها

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/03
تاریخ ثبت: 1397/10/15
مخترع/مخترعان: بهنام ميرجوادي

دستگاه تشخيص پارگي سيم بكسل

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/22
مالک/مالکان: آقاي اميد طلايي
تاریخ ثبت: 1397/10/12
مخترع/مخترعان: اميد طلايي

دستگاه اناردانه كن دو درامه
Pomegranate seeds device two dramas

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/07
مالک/مالکان: آقاي مجيد كريمي
تاریخ ثبت: 1397/10/08
مخترع/مخترعان: مجيد كريمي

دستگاه تصفيه ريزگرد و ذرات معلق در هوا با استفاده از روش گذر آبي

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/17
تاریخ ثبت: 1397/09/26
مخترع/مخترعان: محمدهادي نوري

سيستم جلو دهنده و كنترلي دستگاه هاي برش سنگ

تاریخ اظهارنامه: 1396/07/04
تاریخ ثبت: 1397/09/17

نصب پايه نگهدارنده براي سرم شستشو روي دستگاه ساكشن پرتابل

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/21
مالک/مالکان: خانم بهاره دهقاني
تاریخ ثبت: 1397/09/12
مخترع/مخترعان: بهاره دهقاني

دستگاه شكل دهي انفجاري توليد قطعات صنعتي

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/17
تاریخ ثبت: 1397/08/21
مخترع/مخترعان: مجيد علي طاولي

دستگاه سنجش عكس العمل و واكنش كل بدن

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/18
تاریخ ثبت: 1397/08/20
مخترع/مخترعان: مصطفي كاظمي

دستگاه جوشكاري نفوذي و پركننده لوله

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/26
مالک/مالکان: آقاي ارسلان افشون
تاریخ ثبت: 1397/08/20
مخترع/مخترعان: ارسلان افشون

دستگاه توليد آب شرب از طرق رطوبت هوا
drink water production by weather humidity

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/28
مالک/مالکان: آقاي مهران هشيار
تاریخ ثبت: 1397/08/15
مخترع/مخترعان: مهران هشيار

دستگاه تقويت عضلات ساعد

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/07
مالک/مالکان: آقاي حيدر سوسني
تاریخ ثبت: 1397/08/13
مخترع/مخترعان: حيدر سوسني

دستگاه (سازه) بخار آب ساز صنعتي خورشيدي

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/03
مالک/مالکان: آقاي بابك بابائي
تاریخ ثبت: 1397/08/13
مخترع/مخترعان: بابك بابائي

دستگاه نوار قلب خانگي
Home electrocardiogram device

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/07
تاریخ ثبت: 1397/08/07

دستگاه آب زرشك گيري

تاریخ اظهارنامه: 1395/11/21
مالک/مالکان: آقاي رضا رجبي
تاریخ ثبت: 1397/07/28
مخترع/مخترعان: رضا رجبي

دستگاه انتقال طرح در طراحي ساختمان با تكنولوژيYNP

تاریخ اظهارنامه: 1395/11/26
تاریخ ثبت: 1397/07/28
مخترع/مخترعان: ياسر نقيبي پور

دستگاه حمل وجابجايي بيمار و افراد كم توان
Title in English

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/25
تاریخ ثبت: 1397/07/23
مخترع/مخترعان: توكل اسلامي هرسيني

دستگاه نقشه خوان فرش الكترواوپتيكي

تاریخ اظهارنامه: 1396/07/08
تاریخ ثبت: 1397/07/23
مخترع/مخترعان: وحيد محرمي شام اسبي

دستگاه پوشاننده و تصفيه بوي دفع بيماران ناتوان در تخت

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/15
مالک/مالکان: آقاي مصلح خدري
تاریخ ثبت: 1397/07/18
مخترع/مخترعان: مصلح خدري

دستگاه تبديل سوخت فسيلي به گاز براي مصارف خانگي

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/12
تاریخ ثبت: 1397/07/01
مخترع/مخترعان: مهتاب باقريان