نسخه آزمایشی

ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا
تعداد موارد یافت شده :

تعداد موارد یافت شده : 6646

دستگاه تامین آب جوش از گرمای موتور خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/9
تاریخ ثبت: 1390/3/7
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

دستگاه علامت خطر پایدار تلسکوپی و ثابت

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/6
مالک/مالکان: مسعود جنانی
تاریخ ثبت: 1390/3/4
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

دستگاه پلاستیک پهن‌کن اتوماتیک محصولات جالیزی

تاریخ اظهارنامه: 1390/1/27
تاریخ ثبت: 1390/3/3
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

دستگاه تسطیع بتن (لاینینگ)

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/9
تاریخ ثبت: 1390/3/3
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

طراحی و ساخت دستگاه درجه‌بندی تخم‌مرغ

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/1
تاریخ ثبت: 1390/2/7
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه مانیتورینگ بیسیم راننده خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/29
تاریخ ثبت: 1390/2/7
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه چراغ دریایی با قابلیت تولید برق از امواج دریا

تاریخ اظهارنامه: 1387/12/7
مالک/مالکان: ابوذر سیفی کلستان
تاریخ ثبت: 1390/2/6
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه کنترل خودکار موقعیت ادوات کشاورزی نسبت به سطح زمین

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/16
تاریخ ثبت: 1390/2/6
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه کودپاش گریز از مرکز نرخ متغیر

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/21
تاریخ ثبت: 1390/2/5
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه تغذیه ساقه به دهانه کمباین

تاریخ اظهارنامه: 1390/1/17
تاریخ ثبت: 1390/2/5
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

ساخت دستگاه آزمایشگاهی شبیه‌ساز پرشی هیدرولیکی روی سطح مورب

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/7
مالک/مالکان: احسان نوبخت قلاتی
تاریخ ثبت: 1390/2/5
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی چهار تانک

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/4
مالک/مالکان: علیرضا فاتحی
تاریخ ثبت: 1390/2/4
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه تبدیل ماشین‌آلات جاده به ریلی

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/8
تاریخ ثبت: 1390/2/31
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

دستگاه تولید آبجوش مصرفی سرنشینان خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/16
تاریخ ثبت: 1390/2/31
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

دستگاه خط‌کشی آسفالت رنگی پلیمری ASF.L.O

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/28
مالک/مالکان: امیرحسین شانه‌چی
تاریخ ثبت: 1390/2/3
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه شست و شوی دندان بدون دخالت دست

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/9
تاریخ ثبت: 1390/2/3
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه الکترونیک رحل گویای قران مجید

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/17
تاریخ ثبت: 1390/2/3
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه لوله بر اتوماتیک قابل حمل

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/4
مالک/مالکان: افشین بشیری
تاریخ ثبت: 1390/2/3
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه بیوفیدبک کامپیوتری

تاریخ اظهارنامه: 1390/2/4
مالک/مالکان: عباس معمارباشی
تاریخ ثبت: 1390/2/28
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری گازی تمام کامپیوتری.

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/20
مالک/مالکان: حمیدرضا تقی‌یاری
تاریخ ثبت: 1390/2/28
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

دستگاه مکش و نمونه گیر بزاق

تاریخ اظهارنامه: 1387/3/19
مالک/مالکان: حجت اله فاموری
تاریخ ثبت: 1390/2/28

ساخت دستگاه سیلندر و مارپیچ از نوع بی متال

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/1
مالک/مالکان: جواد عباسی
تاریخ ثبت: 1390/2/27
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه رفع آلودگی هوا با استفاده از الکتروموتور برق و فشار اب

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/12
تاریخ ثبت: 1390/2/26
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

طراحی و ساخت دستگاه تاریکخانه رشد نشاء برنج

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/29
مالک/مالکان: حیدرعلی نیرومند
تاریخ ثبت: 1390/2/26
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه کراشر (خرد کننده و دانه‌بندی کننده دوار)

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/29
مالک/مالکان: حیدرعلی نیرومند
تاریخ ثبت: 1390/2/26
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه ردیف‌ساز بافتهای آسیب‌شناسی

تاریخ اظهارنامه: 1390/1/31
تاریخ ثبت: 1390/2/26
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه ورودی و خروجی اظطراری به فضای زیرزمینی

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/01
تاریخ ثبت: 1390/2/26
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه سنجش مقاومت برشی‌بتن

تاریخ اظهارنامه: 1390/1/27
مالک/مالکان: حسن افشین
تاریخ ثبت: 1390/2/24
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه صحرایی اتوماتیک اندازه‌گیری مقاومت برشی خاک.

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/6
مالک/مالکان: علیرضا شفیع‌زاده
تاریخ ثبت: 1390/2/21
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه رول جمع‌کن لایی‌های صنعتی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/22
مالک/مالکان: ابوالفضل محمدی
تاریخ ثبت: 1390/2/20
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه پولک زن‌شان‌های زنبور عسل

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/21
مالک/مالکان: علی عطائیان
تاریخ ثبت: 1390/2/19
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

ساخت دستگاه بذر کاردستی برای کاشت

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/1
مالک/مالکان: مریم عرب‌عامری
تاریخ ثبت: 1390/2/18
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه برش مستقیم اسموتیک (مورد استفاده در صنایع مکانیک خاک و پی)

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/7
مالک/مالکان: علی حمیدی
تاریخ ثبت: 1390/2/12
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

طراحی و ساخت دستگاه گاز تست (جهت استفاده در آزمایشات علوم دامی)

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/24
مالک/مالکان: فرهنگ فاتحی
تاریخ ثبت: 1390/2/12
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

طراحی و ساخت دستگاه برداشت پیاز

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/8
مالک/مالکان: بهرام خانزاده
تاریخ ثبت: 1390/2/12
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

سیستم خاموش‌کننده اتوماتیک دستگاههای صنعتی

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/1
مالک/مالکان: مهدی غضنفری
تاریخ ثبت: 1390/2/12
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه کنترل‌کننده‌ی سامانه‌ی برش معادن سنگ

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/25
تاریخ ثبت: 1390/2/11
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه تمام اتوماتیک آبگیر گریز از مرکز مدل چهار لوله‌ای فرش.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/17
مالک/مالکان: محمد قربانی
تاریخ ثبت: 1390/2/10
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه ورزشی کمک پا باز برای ورزش کاران و کارآموزان.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/2
مالک/مالکان: بهروز مسیحا
تاریخ ثبت: 1390/2/10
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه تمام اتوماتیک دسته زن جهت حمل و نقل.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/20
تاریخ ثبت: 1390/2/10
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاهی برای سنجش میزان انحراف سر به طرفین (تیلتومتر)

تاریخ اظهارنامه: 1390/1/15
مالک/مالکان: حمید فشارکی.
تاریخ ثبت: 1390/2/10
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه اندازه گيري تخلخل وتراوايي سنگ مخزن باگاز

تاریخ اظهارنامه: 1390/5/24
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1390/12/22
مخترع/مخترعان: معين نبي پور

دستگاه بهره وري از انرژي گرمايشي با تكنيك هدايت جريان هوا

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/15
مالک/مالکان: بهروز كاهدي
تاریخ ثبت: 1390/11/15
مخترع/مخترعان: سعيد شيرخانلو

دستگاه ذوب فلز خورشيدي

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/03
مالک/مالکان: محمد مهري
تاریخ ثبت: 1390/11/03
مخترع/مخترعان: محمد مهري

دستگاه تهویه و دستگاه گوگردزدایی سوخ گازی آب دریا شامل همان

تاریخ اظهارنامه: 1390/1/24
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1390/10/3

دستگاه اتوماتيك هويج پوست كن با كمترين ميزان آسيب

تاریخ اظهارنامه: 1390/10/11
تاریخ ثبت: 1390/10/11

دستگاه تعیین کیفیت گندم به روش پخش آوایی فراصوتی

تاریخ اظهارنامه: 1389/10/12
تاریخ ثبت: 1390/1/31
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه عصاره‌گیر مواد غذایی

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/8
تاریخ ثبت: 1390/1/31
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه آزمون فشار نشست مزرعه اتصال سه نقطه تراکتور

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/15
مالک/مالکان: هادی خلخالی
تاریخ ثبت: 1390/1/30
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

طراحی و ساخت دستگاه نگهدارنده نخ دندان.

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/17
مالک/مالکان: جواد جعفری
تاریخ ثبت: 1390/1/29
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

طراحی و ساخت دستگاه خاکورز حفاظتی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/14
مالک/مالکان: عباس قهرمانلو
تاریخ ثبت: 1390/1/29
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

دستگاه اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی تخم پرندگان.

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/9
مالک/مالکان: محمود محمودی
تاریخ ثبت: 1390/1/28
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

دستگاه برداشت کوبنده و جمع‌آوری کلش و علوفه.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/20
مالک/مالکان: ابوبکر بهرامی.
تاریخ ثبت: 1390/1/28
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

طراحی و ساخت نوعی از دستگاه تولید وج دندان‌پزشکی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/22
مالک/مالکان: نیما اسماعیلی
تاریخ ثبت: 1390/1/28
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

طراحی و ساخت دستگاه سیورت اتوماتیک.

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/15
تاریخ ثبت: 1390/1/27
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

دستگاه انتقال انرژی خازنی

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/16
مالک/مالکان: پرویز فتوحی
تاریخ ثبت: 1390/1/24
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

طراحی و ساخت دستگاهی جهت پردازش امواج مغزی به صوت

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/3
مالک/مالکان: عارفه سوری
تاریخ ثبت: 1390/1/23
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

دستگاه عیب‌یاب سیستم تعلیق، با قابلیت نصب بر روی خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/25
مالک/مالکان: حمید عنبری
تاریخ ثبت: 1390/1/23
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

دستگاه جوش مقاومتی نقطه‌ای مینیاتوری.

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/4
مالک/مالکان: مهسا کلانتری
تاریخ ثبت: 1390/1/20
مخترع/مخترعان: نیر حافظ مقدم.

دستگاه ماسه شور بدون آب

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/3
تاریخ ثبت: 1390/1/17
مخترع/مخترعان: کپرنی اریک.

ساخت دستگاه میکسر هدایت شونده

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/31
مالک/مالکان: برهان میرزایی
تاریخ ثبت: 1390/1/14
مخترع/مخترعان: محمود غیاسوند

ساخت دستگاه خودشارژ مکانیکی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/2
مالک/مالکان: فرزین نجفی‌پور
تاریخ ثبت: 1390/1/10
مخترع/مخترعان: محمود غیاسوند

دستگاه و روشي براي تهيه آب بدون پتاسيم جهت دارندگان كليه ضعيف

تاریخ اظهارنامه: 1390/07/09
مالک/مالکان: رامتين نافذ
تاریخ ثبت: 1390/07/09
مخترع/مخترعان: رامتين نافذ

دستگاه نگهداری شیرخام با فشار کم گاز کربنیک و اثرات میکروب‌کشی آن

تاریخ اظهارنامه: 1389/08/16
مالک/مالکان: حسین جلالی
تاریخ ثبت: 1390/03/07
مخترع/مخترعان: بهزاد آقامحمدی

طراحی و ساخت دستگاه درزگیر کاشی سرامیک و سنگ

تاریخ اظهارنامه: 1389/11/19
مالک/مالکان: ستار رضایی‌حیدری
تاریخ ثبت: 1390/02/27
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

طراحی و ساخت دستگاه اینفلیتور بیوپسی بافتی‌ شش‌ها

تاریخ اظهارنامه: 1390/01/31
تاریخ ثبت: 1390/02/26
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر