نسخه آزمایشی

ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا
تعداد موارد یافت شده :

تعداد موارد یافت شده : 6646

دستگاه اعلام هشدار حادثه برای سالمندان و افراد تنها

تاریخ اظهارنامه: 1389/12/11
تاریخ ثبت: 1390/02/04
مخترع/مخترعان: ژیل فرشنایدر

دستگاه پرس حلزوني دوار مخصوص استخراج روغن از دانه هاي روغني

تاریخ اظهارنامه: 1390/01/20
مالک/مالکان: عباس اكبرنيا
تاریخ ثبت: 1390/01/20
مخترع/مخترعان: عباس اكبرنيا

دستگاه تثبيت فيوز لرزه اي برق

تاریخ اظهارنامه: 1390/01/09
تاریخ ثبت: 1390/01/09
مخترع/مخترعان: ابراهيم حسني ثمرين

دستگاه محرک الکتریکی مکانیکی دوچرخه

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/26
مالک/مالکان: علیرضا حاجی عسگری
تاریخ ثبت: 1389/9/9
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه پاشوی دهنده اتوماتیک بیماران تب‌دار

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/29
تاریخ ثبت: 1389/9/8
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه چاپ سیلک اسکرین مجهز به سیستم سنسور هوشمند کورس

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/1
مالک/مالکان: مهدی کرمی
تاریخ ثبت: 1389/9/7
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه تخمه شکن خانگی

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/19
مالک/مالکان: محمدحسین مسجدیان
تاریخ ثبت: 1389/9/6
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه کاهنده‌ی مغناطیسی شتاب اتومبیل و مولد انرژی الکتریکی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/27
مالک/مالکان: بابک اسدی
تاریخ ثبت: 1389/9/6
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه کشف مواد مخدر

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/18
تاریخ ثبت: 1389/9/6
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه سنجش آستانه تحمل حرارتی

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/30
مالک/مالکان: حمید اکبری
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه خنک‌کاری با جوشش استخری

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/10
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه رسام الکترونیکی در سه بعد

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/30
مالک/مالکان: حامد حدادی
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه بازیافت کاغذ و مقوای تر خانگی به مصنوعات چوبی

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/30
مالک/مالکان: سعید اصفهانی
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

روش و تسهیم کنترل عملکرد یک دستگاه پخت بلوکهای کربن

تاریخ اظهارنامه: 1388/10/02
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه چند شبکه‌ای آهنی قابل تنظیم

تاریخ اظهارنامه: 1390/7/30
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/30

دستگاه دم یا القای هوا

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/1
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

روش و دستگاه جهت تولید آهن خام یا تولیدات اولیه فولاد مایع

تاریخ اظهارنامه: 1388/11/7
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

روش و دستگاه جهت جداسازی اجزاء سخت از یک مرحله آبی

تاریخ اظهارنامه: 1388/11/6
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه بیرون کشنده الیاف از ماتریس‌ها

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/29
مالک/مالکان: فرشید جندقی علایی
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

روش و دستگاهی جهت جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز خروجی یک نیروگاه سوخت فسیلی

تاریخ اظهارنامه: 1388/11/7
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه CNC DRIL با استفاده از تسمه تایم

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/30
مالک/مالکان: امین مولوی
تاریخ ثبت: 1389/9/29
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه کیت پیرونی

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/21
مالک/مالکان: فریدون خیام‌فر
تاریخ ثبت: 1389/9/28
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه پوست کن بادام سبز با توانایی تنظیم سرعت و فاصله کوبنده

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/24
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/28
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه کنترل از راه دور بالابرهای ساختمانی

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/16
مالک/مالکان: فریبرز بشیری غیزی
تاریخ ثبت: 1389/9/27
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

ساخت دستگاه جهت کندن آگهی‌های روی دیوار

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/8
مالک/مالکان: آوات خادم‌پیر
تاریخ ثبت: 1389/9/27
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه گریز از مرکز مکانیک خاک

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/12
مالک/مالکان: حامد صدر بلوریان
تاریخ ثبت: 1389/9/23
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

روش و دستگاهی جهت تهیه هیدروکربن‌های اتیلنی و اشباع نشده هالوژنی

تاریخ اظهارنامه: 1388/7/1
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/9/22
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه بارگذاری کاتالیست در مخازن

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/7
مالک/مالکان: سوده ایران‌منش
تاریخ ثبت: 1389/9/22
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه خشک‌کن صنعتی مبتنی بر منطق فازی

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/18
مالک/مالکان: مهدی غوریانی
تاریخ ثبت: 1389/9/22
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه استاتیک فیلتر پرس دما و فشار بالا

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/18
مالک/مالکان: مهدی وطن‌جو
تاریخ ثبت: 1389/9/22
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه دینامیک فیلتر پرس دما و فشار بالا

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/18
مالک/مالکان: مهدی وطن‌جو
تاریخ ثبت: 1389/9/22
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه تصفیه آب خورشیدی حرارتی با جاذب پارچه‌ای

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/19
مالک/مالکان: داود فدایی
تاریخ ثبت: 1389/9/22
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

ساخت دستگاه مکش سیالات با نیروی محرکه آب

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/7
مالک/مالکان: مجید گلستانی
تاریخ ثبت: 1389/9/21
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه بلبرینگ‌کش مدرج با قابلیت تغییر اندازه

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/5
تاریخ ثبت: 1389/9/21
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه حفاری با بسامد و لیزر

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/13
مالک/مالکان: مهدی ایمانی
تاریخ ثبت: 1389/9/21
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه جمع‌آوری مواد نفتی نشت‌شده از روی سطح دریا

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/2
مالک/مالکان: مجتبی خانی
تاریخ ثبت: 1389/9/20
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه فک مخصوص دهانه کیسه اسپتیک

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/17
مالک/مالکان: منیژه عبدی
تاریخ ثبت: 1389/9/20
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه اتوماتیک همزن خمیر بدون حضور شخص نانو (خمیرساز)

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/25
مالک/مالکان: ابوالقاسم زنگانه
تاریخ ثبت: 1389/9/20
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه پوستر چسبان دستی

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/8
مالک/مالکان: اسد دهقانی
تاریخ ثبت: 1389/9/20
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه مینیاتوری تست مواد بیولوژیکی در ابعاد کوچک

تاریخ اظهارنامه: 1389/9/2
مالک/مالکان: رضا ربیعی
تاریخ ثبت: 1389/9/2
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه تولید هیدروژن (مورد استفاده در خودرو)

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/23
مالک/مالکان: محمد یونس‌آبادی
تاریخ ثبت: 1389/9/2
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه دستیار افسر راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌‌ها.

تاریخ اظهارنامه: 1388/11/17
تاریخ ثبت: 1389/9/2
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه بارگیری و تخلیه خشت خام

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/9
مالک/مالکان: سید رسول خضری
تاریخ ثبت: 1389/9/17
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

مکانیزم قفل‌شوندده قالب گیره دستگاه خم لوله CNC

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/15
مالک/مالکان: رضا جعفری‌ندوشن
تاریخ ثبت: 1389/9/16
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

ساخت دستگاه تخمین مسافت لیزری جهت استفاده در صنعت

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/9
مالک/مالکان: احسان حسینی
تاریخ ثبت: 1389/9/16
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه خنک‌کننده هسته موتورهای الکتریکی

تاریخ اظهارنامه: 1389/07/25
تاریخ ثبت: 1389/9/15
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه پوشش‌دهی غوطه‌وری تیوبی

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/9
تاریخ ثبت: 1389/9/15
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

طراحی و ساخت دستگاه آموزشی اطفاء حریق

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/7
مالک/مالکان: مسحن معصومیان
تاریخ ثبت: 1389/9/15
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

ساخت دستگاه برای تشخیص ناهنجاریهای فکی و دندانی

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/31
مالک/مالکان: احمد شیبانی‌نیا
تاریخ ثبت: 1389/9/14
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه جمع‌آوری‌کننده مواد نفتی شناور از سطح آب دریاها

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/15
مالک/مالکان: روح‌اله آفریدون
تاریخ ثبت: 1389/9/13
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

ساخت دستگاه جوراب‌شویی خانگی سیار با قابلیت شارژ کردن

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/12
تاریخ ثبت: 1389/9/13
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه کودپاش مکانیزه کوله‌ای

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/8
مالک/مالکان: محمد والی
تاریخ ثبت: 1389/9/13
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه ساخت سطوح سهمی‌وار

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/24
مالک/مالکان: رضا زمانی
تاریخ ثبت: 1389/9/13
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

ساخت دستگاه سیم‌بر استاتور با استفاده از پرس ضربه‌ای

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/30
مالک/مالکان: نادر سلمانی عصر 90%
تاریخ ثبت: 1389/9/13
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه بهبودساز آب جهت کاهش کشش سطحی آب و افزایش قدرت حلالیت آب.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/14
مالک/مالکان: محسن نیکخواه
تاریخ ثبت: 1389/9/1
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه پخت رنگ گازی و برقی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/15
تاریخ ثبت: 1389/8/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه هرس شاخه درختان در ارتفاع

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/14
مالک/مالکان: سیروس حدادنیا
تاریخ ثبت: 1389/8/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه اندازه‌گیری کندسوز کنندگی در چوب

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/20
مالک/مالکان: حمیدرضا تقی‌یاری
تاریخ ثبت: 1389/8/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه سیرکولاسیون سنگ

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/9
مالک/مالکان: علیرضا معظمی
تاریخ ثبت: 1389/8/9
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه تندخوانی

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/28
مالک/مالکان: میلاد مسائلی
تاریخ ثبت: 1389/8/8
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه نرخ سنج دیجیتالی مصرف برق

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/27
مالک/مالکان: امین اتونی
تاریخ ثبت: 1389/8/8
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه تولید آبسلانگ

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/24
مالک/مالکان: مجتبی فخاری
تاریخ ثبت: 1389/8/5
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه تشخیص و تفکیک آب در مخازن سوخت

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/31
تاریخ ثبت: 1389/8/5
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه خردکن شاخه‌های درختان

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/29
مالک/مالکان: سلیمان عسگری
تاریخ ثبت: 1389/8/5
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه حرارتی و برودتی گلخانه‌ای چند منظوره

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/29
مالک/مالکان: سلیمان عسگری
تاریخ ثبت: 1389/8/5
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه ورزشی تقویت‌کننده عضلات صورت.

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/3
مالک/مالکان: زهرا حمیدی حداد
تاریخ ثبت: 1389/8/30
مخترع/مخترعان: هورستمن, کاترینا

دستگاه تست اتوماتیک آب خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/19
مالک/مالکان: عبدالعلی حریری
تاریخ ثبت: 1389/8/30
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه مانع گسترش غبار مواد شیمیایی پودری در محیط پیرامون

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/16
مالک/مالکان: امیر عابدینی سهی
تاریخ ثبت: 1389/8/3
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

طراحی و ساخت دستگاه ماشینکاری الکتروشیمیایی

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/31
مالک/مالکان: محسن قبادی
تاریخ ثبت: 1389/8/3
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه کارنده نخود بهاره و پاییزه

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/22
مالک/مالکان: آرش مرادی
تاریخ ثبت: 1389/8/23
مخترع/مخترعان: حمیدرضا اعظمی

دستگاه داشت نخود بهاره و پاییزه

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/22
مالک/مالکان: آرش مرادی
تاریخ ثبت: 1389/8/23
مخترع/مخترعان: حمیدرضا اعظمی

ساخت دستگاه برداشت نخود بهاره و پاییزه

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/22
مالک/مالکان: آرش مرادی
تاریخ ثبت: 1389/8/23
مخترع/مخترعان: حمیدرضا اعظمی

طراحی و ساخت دستگاه نانو بلوری کردن سطح فلزات بوسیله مولد فراصوتی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/25
مالک/مالکان: فرزاد کارگر
تاریخ ثبت: 1389/8/23
مخترع/مخترعان: حمیدرضا اعظمی

دستگاه اندازه‌گیری نیروی تراست و توان روتور بالگرد

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/16
مالک/مالکان: محمدصادق ساجدی
تاریخ ثبت: 1389/8/23
مخترع/مخترعان: حمیدرضا اعظمی

دستگاه اسکرین چاه آب.

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/6
تاریخ ثبت: 1389/8/23
مخترع/مخترعان: حمیدرضا اعظمی

ساخت دستگاه تلفن ضدآب.

تاریخ اظهارنامه: 1389/8/11
تاریخ ثبت: 1389/8/23
مخترع/مخترعان: حمیدرضا اعظمی

دستگاه پوشش‌دهنده دورانی بذر

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/17
تاریخ ثبت: 1389/8/19
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه آبسلانگ الکتریکی پزشکی

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/6
مالک/مالکان: آرزو کریمی
تاریخ ثبت: 1389/8/16
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه مولد چندمنظوره خورشیدی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/30
مالک/مالکان: سعید سلطانی
تاریخ ثبت: 1389/8/16
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه بهینه‌سازی الگوی مصرف روشنایی معابر و سالنهای بزرگ

تاریخ اظهارنامه: 1388/4/24
مالک/مالکان: پرویز فتوحی
تاریخ ثبت: 1389/8/16
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه تقسیم اتوماتیک بدون نیاز به چرخدنده‌های تعویضی

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/6
مالک/مالکان: مجتبی کلانتری
تاریخ ثبت: 1389/8/15
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه ساکشن چندمنظوره جهت تخلیه روغن انواع خودرو.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/3
مالک/مالکان: محمدرضا درخشش
تاریخ ثبت: 1389/8/12
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه صدور فرامین مختلف روی شبکه توزیع برق با تکنولوژی 10 ـ x

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/27
مالک/مالکان: سیدنیما موسوی
تاریخ ثبت: 1389/8/12
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه بستر ساز نهایی کشت و آب تخت کن زمین شالیزاری

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/16
تاریخ ثبت: 1389/8/12
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه سنجش عمر گرافت‌های مو در عمل پیوند موی طبیعی

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/3
مالک/مالکان: مریم ملکی
تاریخ ثبت: 1389/8/12
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه ثبت و اندازه‌گیری میزان نشخوار حیوانات

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/16
تاریخ ثبت: 1389/8/12
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه کنترل هوشمند تلفن همراه راننده

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/7
مالک/مالکان: محمد یوسفی فرخزاد
تاریخ ثبت: 1389/8/12
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه تمام اتوماتیک مواد ریز و تنظیم مواد خمیر نان

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/31
تاریخ ثبت: 1389/8/11
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه مکنده آب چاه

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/31
تاریخ ثبت: 1389/8/11
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

کوچکترین دستگاه نجاتگر نظامی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/17
مالک/مالکان: عباس رحمانی.
تاریخ ثبت: 1389/8/11
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه شیار زن

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/12
مالک/مالکان: علی خراسانی
تاریخ ثبت: 1389/8/11
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه میخکوب همراه

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/3
مالک/مالکان: شهاب رحیم‌زاده
تاریخ ثبت: 1389/8/11
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه هوشمند هشداردهنده جلوگیری از سرریز شیر در حال جوش آمدن

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/9
مالک/مالکان: مهدی غلامی
تاریخ ثبت: 1389/8/10
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه خودپرداز نقشه و راهنمای مسیر و گردشگری.

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/16
مالک/مالکان: علیرضا سالاری
تاریخ ثبت: 1389/8/04
مخترع/مخترعان: هولمن، راجان

دستگاه شبیه‌ساز حرکتی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/17
تاریخ ثبت: 1389/8/01

دستگاه خانگی برش پنیر

تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان: مجتبی جهانی‌فر
تاریخ ثبت: 1389/7/6
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

طراحی و ساخت دستگاه مکمل GPS.

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/22
تاریخ ثبت: 1389/7/6
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه جدایش الکترومغناطیس با تماس مستقیم و مرز پلیمری

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/27
مالک/مالکان: بهروز قاسمی
تاریخ ثبت: 1389/7/6
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

ساخت دستگاه تست کمانش صفحات کامپوزیتی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/05
تاریخ ثبت: 1389/7/5
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه محاسب پارامترهای هواشناسی

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/23
مالک/مالکان: محمد شوقی
تاریخ ثبت: 1389/7/3
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه کنترل سرعت حرکت نور با قابلیت افزایش توان ذرات نوری

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/2
مالک/مالکان: فرزین نجفی‌پور
تاریخ ثبت: 1389/7/3
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاهی نظارتی میان برق شهر و وسیله مصرف کننده

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/22
مالک/مالکان: علی گودرزی
تاریخ ثبت: 1389/7/28
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاهی جهت حمل مواد زائد

تاریخ اظهارنامه: 1388/9/14
تاریخ ثبت: 1389/7/28
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

مکانیزم ابزارگیر جدید دستگاه تراش با قابلیت کنترل زاویه براده نرمال

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/25
مالک/مالکان: حسین بهروز
تاریخ ثبت: 1389/7/28
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه گیلاس و آلبالوچین

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/22
مالک/مالکان: مریم قدرتی
تاریخ ثبت: 1389/7/28
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه گیلاس و آلبالوچین

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/25
مالک/مالکان: مجید دفاعی
تاریخ ثبت: 1389/7/28
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه هوشمند ثبت شیر تولید شده طی عملیات شیردوشی

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/21
مالک/مالکان: حسین مصطفی‌وند
تاریخ ثبت: 1389/7/27
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه تمام اتوماتیک برش و تفکیک کارتهای pvc و لمینت

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/16
مالک/مالکان: مسعود راسخ
تاریخ ثبت: 1389/7/26
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تیرهای انعطاف‌پذیر.

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/11
تاریخ ثبت: 1389/7/24
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه RTU هوشمند

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/6
تاریخ ثبت: 1389/7/24
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه تزریق فلز دستی (هویه تزریقی)

تاریخ اظهارنامه: 1388/12/8
مالک/مالکان: امین شهابی ـ
تاریخ ثبت: 1389/7/21
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه آماده‌ساز پوست جهت الکترودگذاری.

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/2
مالک/مالکان: مریم سعیدی
تاریخ ثبت: 1389/7/21
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه حسگر دو کاناله‌ی جبهه موج ماره‌ای

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/25
مالک/مالکان: سیف‌اله رسولی
تاریخ ثبت: 1389/7/20
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه واکس اتوماتیک خانگی

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/31
مالک/مالکان: مهدی علیئی
تاریخ ثبت: 1389/7/20
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

طراحی و ساخت دستگاه چرخ سفال با تکیه بر علم ارگونومی

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/8
مالک/مالکان: فاطمه حسن‌پور (60%)
تاریخ ثبت: 1389/7/19
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه ورزشی پاکشسان

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/6
مالک/مالکان: محسن جنتی‌پناه
تاریخ ثبت: 1389/7/18
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه بهینه ساز الگوی مصرف انرژی و سیستم امنیتی ساختمان

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/14
مالک/مالکان: مصطفی کاوند
تاریخ ثبت: 1389/7/17
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه تغذیه اتومات ماهی

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/7
مالک/مالکان: داوود کامپور
تاریخ ثبت: 1389/7/17
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه تعمیر اتصالات پی‌وی‌سی

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/6
مالک/مالکان: آوات خادم‌پیر
تاریخ ثبت: 1389/7/17
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه آسان ریز یدهم.

تاریخ اظهارنامه: 1389/3/30
مالک/مالکان: حسین مبارکی.
تاریخ ثبت: 1389/7/14
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه زاویه‌سنج لیزری

تاریخ اظهارنامه: 1388/11/18
مالک/مالکان: سجاد حسن‌زاده
تاریخ ثبت: 1389/7/14
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

پریز محافظ انسان و محافظ دستگاههای الکترونیکی

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/9
تاریخ ثبت: 1389/7/13
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه هوشمند تغذیه گاو شیری

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/2
مالک/مالکان: مهدی قاسمی
تاریخ ثبت: 1389/7/13
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه هوشمند هشداردهنده مفقودی افراد.

تاریخ اظهارنامه: 1389/6/01
مالک/مالکان: ساسان قاسمپور
تاریخ ثبت: 1389/7/11
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه تولید برق به صورت نوین

تاریخ اظهارنامه: 1389/2/11
مالک/مالکان: امید محمدی
تاریخ ثبت: 1389/7/11
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

طراحی و ساخت دستگاه پیش‌بینی وقوع زلزله.

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/31
تاریخ ثبت: 1389/7/10
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

طراحی و ساخت دستگاه توربو ماشین با صدا و لرزش حداقل.

تاریخ اظهارنامه: 1389/7/05
مالک/مالکان: آرش سلیمانی‌صحنه
تاریخ ثبت: 1389/7/06
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

طراحی و ساخت دستگاه افزایش صافی سطح توسط سیال هوشمند (مگنوسای).

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/04
مالک/مالکان: نیما رفاهتی
تاریخ ثبت: 1389/6/8
مخترع/مخترعان: محمود فوج طلب.

ارتباط ایمن میان چند دستگاه با پشتیبان

تاریخ اظهارنامه:
تاریخ ثبت: 1389/6/7

دستگاه نانو فیلتراسیون و آنتی باکتریال 6 فیلتره

تاریخ اظهارنامه: 1389/1/23
مالک/مالکان: سید امین وضعی
تاریخ ثبت: 1389/6/7
مخترع/مخترعان: محمود فوج طلب.

دستگاه بستنی‌ساز یخچال یا فریزر

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/28
تاریخ ثبت: 1389/6/7
مخترع/مخترعان: محمود فوج طلب.

دستگاه تزریق هوشمند داروهای دامپزشکی.

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/3
مالک/مالکان: ایمان کوشش.
تاریخ ثبت: 1389/6/6
مخترع/مخترعان: محمود فوج طلب.

دستگاه شبیه‌ساز سقوط آزاد

تاریخ اظهارنامه: 1389/5/3
تاریخ ثبت: 1389/6/31
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

دستگاه ثبت اسیدیته سیستم گوارش حیوانات

تاریخ اظهارنامه: 1389/4/16
مالک/مالکان: علی محرری
تاریخ ثبت: 1389/6/31
مخترع/مخترعان: ریتینگر استفان

جزء پیچی لوله‌ای شکل مقاوم به گیر کردن دستگاه و روش پوشش چنین جزئی

تاریخ اظهارنامه: 1390/7/30
مالک/مالکان: بنیامین یارمند
تاریخ ثبت: 1389/6/31
مخترع/مخترعان: شماره اظهارنامه اختراع: 13915014000309142 مورخ: 14/11/1391 شماره ثبت اختراع: 85316 مورخ: 24/12/1393 مالک اختراع: شرکت اومیا دولوپمنت آگ Omya Development AG شماره ثبت: 000 نشانی: باسلراستراس 42 4665 اوفترنژان سوئیس نشانی به لاتین: Baslerstrasse 42 4665 Oftringen Switzerland تابعیت: سوئیس پاتریک ای. سی. گانه Patrick A C Gane تابعیت: انگلستان ساموئل رنچ Samuel Rentsch تابعیت: سوئیس رنه وینزنز بلوم Rene Vinzenz Blum تابعیت: سوئیس مارتین پافت Martine Poffet تابعیت: سوئیس ماتیاس بری Matthias Buri تابعیت: سوئیس نام نماینده قانونی: دفتر بین المللی وکالت و مشاوره حقوقی دکتر لقائی و همکاران نشانی: خیابان آفریقا کوچه شهید عاطفی غربی ساختمان پرشیا پلاک 100 طبقه هشتم موضوع اختراع: عملیات برای تهیه یک محلول آبی شامل حداقل یک کربنات هیدروژن قلیایی زمینی و کاربرد آن Processfor the preparation of an aqueous solution comprising at least one earth alkali hydrogen carbonate and its use  طبقه بندی بین المللی: شماره اظهارنامه مقدم: 597/61.196 تاریخ: 21/11/1390 محل تسلیم: ایالات متحده امریکاشماره اظهارنامه مقدم: 905.0 153 12 تاریخ: 14/11/1390 محل تسلیم: اتحادیه اروپامدت حمایت از تاریخ 14/11/1391 الی 14/11/1411 به مدت 20 سال می باشد.