طبقه بندی 99 چیست؟
همانطور که میدانیم اداره ثبت علائم تجاری ایران، کالا ها و خدمات قابل انتخاب برای علائم تجاری را در 45 طبقه دسته بندی کرده است. اما ظاهرا از نظر فنی در برخی موارد محدود مجبور شده طبقه نامتعارفی با شماره 99 ایجاد و برای علائمی خاص از آن استفاده کند. 

یک نمونه از این موارد را در زیر میتوانید مشاهده کنید:
پرونده علائم تجاری - درمو وان - Dermo one

در نتیجه چنانچه در سایت دارکوب چنین مواردی را مشاهده کردید، بدانید که علت آن نقص فنی سایت دارکوب نمی باشد.