نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A47F 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
مالک/مالکان: خانم هاله ذکايي
تاریخ ثبت: 1398/10/15
مخترع/مخترعان: هاله ذکايي