نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A47J 27/16

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/16
تاریخ ثبت: 1398/07/14
مخترع/مخترعان: وحيد جلال سروي