نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 17/12

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/04
تاریخ ثبت: 1399/07/08
مخترع/مخترعان: فاطمه حيدري آچاچلوئي