نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61C 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/16
مالک/مالکان: خانم دينا ملكي
تاریخ ثبت: 1399/04/31
مخترع/مخترعان: دينا ملكي