لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 15/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/02/06
تاریخ ثبت: 1399/07/05
مخترع/مخترعان: فاطمه حيدري آچاچلوئي