نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 5/04

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/20
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1398/09/25
مخترع/مخترعان: عطيه فلاح تفتي