نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/17
مالک/مالکان: آقاي مهدي خزائي
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: مهدي خزائي