لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B05C 3/08

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/02
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1399/03/13
مخترع/مخترعان: امين نخعي