نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B07C 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/01
مالک/مالکان: آقاي محسن لاچيني
تاریخ ثبت: 1399/07/06
مخترع/مخترعان: محسن لاچيني