نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B08B 1/00

نماشور خودكارنماشور خودكار

تاریخ اظهارنامه: 1393/03/31
تاریخ ثبت: 1393/12/26
مخترع/مخترعان: مسعود مرادي مهر

دستگاه تميزكننده پنل خورشيدي با استفاده از كاور شفاف متحرك

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/03
مالک/مالکان: آقاي علي سالاري
تاریخ ثبت: 1400/01/28
مخترع/مخترعان: علي سالاري