نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B29C

تزريق اتصالات پي وي سي با فرمولاسيون S pvc 65

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/23
تاریخ ثبت: 1396/12/23

پرس گرم روميزي پنوماتيك

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/02
تاریخ ثبت: 1398/03/08
مخترع/مخترعان: محسن نجفي رودباري