لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B82Y 15/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/16
مالک/مالکان: آقاي رامين افكاري
تاریخ ثبت: 1396/08/16
مخترع/مخترعان: رامين افكاري