لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی D03D 39/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/12/04
مالک/مالکان: جميله آتش زبان
تاریخ ثبت: 1399/09/26
مخترع/مخترعان: جميله آتش زبان