لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04C 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/01
تاریخ ثبت: 1397/06/18
مخترع/مخترعان: فرشاد طياري كلجاهي
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/08
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/10/05