نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F16B

ميخ معكوس جهت نصب عايق هاي حرارتي و يا صوتي

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/28
مالک/مالکان: آقاي صادق مفيدي
تاریخ ثبت: 1398/05/23
مخترع/مخترعان: صادق مفيدي

انتقال دهنده گيره ايِ نيرويِ برق به ديگر انشعابات

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/16
مالک/مالکان: شركت قوي ساز نيرو
تاریخ ثبت: 1398/09/18

دستگاه ليزر تركيبي 360 درجه
Hybrid laser machine 360

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/15
تاریخ ثبت: 1398/10/08
مخترع/مخترعان: محمد محمدي

موتور جفت پيستون دوار پروانه اي

تاریخ اظهارنامه: 1392/12/17
مالک/مالکان: عبدالرسول احمدي
تاریخ ثبت: 1392/12/17
مخترع/مخترعان: عبدالرسول احمدي