نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01P

دستگاه تست ثبات ايمپلنت
A Device For Standard Stability Test of Implants

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/10
مالک/مالکان: آقاي مجتبي افشاري
تاریخ ثبت: 1397/04/20
مخترع/مخترعان: مجتبي افشاري