لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/22
مالک/مالکان: آقاي سعيد نياكان
تاریخ ثبت: 1395/07/05
مخترع/مخترعان: سعيد نياكان