لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G06F 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/12/20
تاریخ ثبت: 1398/04/02
مخترع/مخترعان: عبدالله معتمد