نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی H04

تاریخ اظهارنامه: 1393/08/27
مالک/مالکان: آقاي مهدي عليئي
تاریخ ثبت: 1394/01/18
مخترع/مخترعان: مهدي عليئي
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/14
تاریخ ثبت: 1394/01/24
مخترع/مخترعان: بيژن يعقوبي ثابت