نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی a

گاوآهن چيزل حفاظتي سوار با شاخه هاي فنردار از جنس نانو

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/10
تاریخ ثبت: 1398/01/17
مخترع/مخترعان: سينا ولي زاده

محفظه ايمن براي حفظ افراد در زمان زلزله - آتش سوزي

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو

لباس سوناي لاغري با قابليت جابجايي

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20
تاریخ ثبت: 1398/01/18

پماد گياهي تسكين دهنده ي دردهاي عضلاني، مفصلي و آرتروز

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/16
مالک/مالکان: آقاي مهدي نصيري
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: مهدي نصيري

فرآيند استفاده از سلول conjugated CAR-T در درمان سرطان معده

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/12
مالک/مالکان: خانم فاطمه مشكيني
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: فاطمه مشكيني