لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/10
تاریخ ثبت: 1397/09/10
مخترع/مخترعان: آرمين دانش فر
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/16
مالک/مالکان: شركت كاسپين جوراب
تاریخ ثبت: 1398/02/22