لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/29
تاریخ ثبت: 1398/02/17
مخترع/مخترعان: خليل جباري كردقشلاقي