نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

گره دوگانه مستحكم جهت بافت فرش با استفاده از قلاب

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/21
تاریخ ثبت: 1398/01/10
مخترع/مخترعان: مژگان اردلاني

لباس سوناي لاغري با قابليت جابجايي

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20
تاریخ ثبت: 1398/01/18

فيلتر پكيجي مگا فسفات
Mega Phosphate Filter

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/03
مالک/مالکان: آقاي ياور كوهي
تاریخ ثبت: 1397/03/03
مخترع/مخترعان: ياور كوهي

شوينده ها و پاك كننده هاي گياهي و ارگانيك

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/24
تاریخ ثبت: 1396/10/24
مخترع/مخترعان: سيدآيت اله ميرفردوس