لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/02
تاریخ ثبت: 1401/03/17
مخترع/مخترعان: سارا کاکاوندملایر