نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

محفظه ايمن براي حفظ افراد در زمان زلزله - آتش سوزي

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو

دستگيره پانيك فشاري
Touch Bar Panic

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/21
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي

قفل ضد سرقت برقي جهت جلوگيري از خم شدن كلاف درب اتومبيل

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: محمد دباغ پور

پره هاي اضافه جهت اتصال به روي مته حفاري پي دي سي
Additional Blades System on PDC Bit

تاریخ اظهارنامه: 1395/11/30
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: امين نخعي

قفل ديجيتال امنيتي ويترين هاي طلا فروشي و صرافي ودخل مغازه ها

تاریخ اظهارنامه: 1396/01/21
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: محمدمهدي اميدي