نسخه آزمایشی

لیست اختراعات اميرمحمد نعيمي

ماشين دوخت و پرفراژ با امكان تازدن و اتصال دو نقطه كيسه فريز

تاریخ اظهارنامه: 1397/9/10
تاریخ ثبت: 1400/1/18
مخترع/مخترعان: اميرمحمد نعيمي