نسخه آزمایشی

لیست اختراعات ايمان ملك نژاد

دستگاه شستشووضدعفوني سيخ هاي مخصوص غذاهاي كبابي

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/22
تاریخ ثبت: 1396/11/22
مخترع/مخترعان: ايمان ملك نژاد