نسخه آزمایشی

لیست اختراعات تئودورس،گيجسبرتوس،كراردوس تئونيسن Theodorus Gijsbertus Gerardus TEUNISSEN