نسخه آزمایشی

لیست اختراعات عبداله ارزاني

گريس پمپ هيدروليكي اتوماتيك دبي متغير صنعتي

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/25
تاریخ ثبت: 1398/03/29
مخترع/مخترعان: عبداله ارزاني

ساخت پمپ هيدروليك تيغه اي تاپ درايو حفاري با افزايش راندمان

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/07
تاریخ ثبت: 1398/04/15
مخترع/مخترعان: عبداله ارزاني