نسخه آزمایشی

لیست اختراعات عرفان تيموري

سرم شستشو 45 درجه با استفاده آسان
45 ° serum wash with easy use

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/27
مالک/مالکان: آقاي علي ابدالي
تاریخ ثبت: 1397/10/02

درپوش محافظ ست سرم
protective cover of serum set

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/27
مالک/مالکان: خانم محدثه خادم
تاریخ ثبت: 1397/12/28